En mer ydmyk holdning til omgivelsene. Mer innflytelse for Hamar kommune. Sterkere fokus på byutvikling. Det er løftene fra prosjektsjefen for jernbanens dobbeltspor gjennom Hamar i Bane Nor, Lars Eide. Og det høres lovende ut når Eide lover at Hamar kommune skal flytte fra «bilens baksete» og fram i forsetet.

Disse signalene kommer ikke bare fordi Bane Nor selv erkjenner at samarbeidet ble for dårlig. Det er ledelsen i Kommunaldepartementet som har gitt beskjed om at forrige utredningsrunde var for ensidig preget av jernbanefokus og persontransport. Nå skal byutviklingsperspektivet telle mer.

Det er en positiv utvikling. Det må bety at Hamars behov blir bedre hørt, og det kan bidra til at utredningsprosessen blir mindre konfliktfylt. Forrige gang kom Bane Nor med bastante krav blant annet om hvor mye strandsonen skulle bebygges for at en kulvert skulle være aktuelt. Slike absolutte krav håper vi å slippe denne gangen. Bane Nor bør også gjøre en bedre jobb med å visualisere alternativene. Når vi blir prisgitt ballonger og seil fra aksjonsgruppene spilles myndighetene ut over sidelinja. Bane Nor har vært for dårlige på faktabasert informasjon som er forståelig for det store publikum.

Et sterkere fokus på byutvikling vil neppe favorisere noen av traséalternativene. Det finnes gode argumenter knyttet til byutvikling for både trasé øst og trasé vest. For øst er det den fullstendige frigjøringen av mjøsstranda som er det forløsende grepet. Men det går heller ikke an å avfeie utfordringen som ligger i å strekke Hamar sentrum helt til Vikingskipet. Det er et av de viktigste argumentene for å beholde dagens stasjon.

Mange har bestemt seg uansett hvilke fakta som kommer på bordet. For alle andre er budskapet fra Bane Nor gode nyheter. Utredningene vil kanskje gi flere svar, og gjøre det enklere å gjøre gode valg. Til slutt bør vi nå få et trasévalg i 2020. Mye vås har vært sagt av politikere fra regjeringspartiene om når en konklusjon kan komme. 2020 bør de klare.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00