Hamar kan bli en mye mer fargerik by.Kommunen har satt ned en arbeidsgruppe med folk fra arealplan og kommunens kulturavdeling som skal jobbe videre med Hamar kommunes holdning til og bruk av gatekunst. Dette er et direkte resultat av vedtaket i kommunestyret i juni om en offensiv satsing på Hamar sentrum. Ett av tiltakene i den forbindelsen er å utvikle gatekunstprosjekter i samarbeid med slike miljøer og profesjonelle miljøer.

Det er ingen tvil om at dette er et tiltak som vil bli hilst velkommen av mange. Kommunen har en stilling i sommer som er satt av til å kartlegge steder som kan være egnet for gatekunst. Vi er trygge på at det vil stå en rekke adresser på blokken hennes når sommeren er over. I gårsdagens HA ble en vegg ved Triangelgården vist fram som et aktuelt eksempel. Det ble for fire år siden tatt initiativ til å gjøre noe med denne veggen, men uten en avklart holdning til slike tiltak rant det hele ut i sanden.

Gatekunst er selvsagt ikke noe som er funnet på i Hamar. Mange har nok sett friske fasader i byer som New York, der fenomenet oppsto på 1980-tallet, Reykjavik og Belfast. I Norge er det lenge Bergen som har ligget i front. Der i byen har kommunen laget en egen utredning og handlingsplan for gatekunst. Sammen med kraftselskapet BKK har kommunen invitert gatekunstnere, men også «helt vanlige folk», til å dekorere i sentrale deler av byen. Det er også lagt opp til at gatekunstnere kan samarbeide med ulike gallerier, og kommunen gir støtte til internasjonale kunstnere som kommer til byen for å dekorere.

Det er flere byer som har arbeidet med gatekunst. De har alle gjort det på sin måte. Det må selvsagt også Hamar gjøre. Blant annet snakkes det om å arrangere en festival om byromskultur om to år. Men byen vil avgjort også ha mye å hente på å besøke andre steder og se og lære. Bergen, for eksempel. I miljøet blir Bergen omtalt som Vestlandets gatekunsthovedstad. Kanskje kan Hamar blir Innlandets gatekunsthovedstad?

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00