Administrasjonen styrer mot et underskudd på 150 millioner kroner, og dette er en uholdbar situasjon.

Til tross for at det er mange årsaker til overskridelsene som ikke Sykehuset Innlandet har ansvaret for, kan man ikke fortsette å opparbeide seg et stadig økende underskudd. Vi hadde ønsket sykehusledelsen hadde agert raskere for å få kontroll over den økonomiske situasjonen. Det kan se ut som tiltakene kommer i seneste laget. Særlig gjelder det selvsagt driften i Gjøvik og Lillehammer, hvor underskuddene er massive.

Dessverre rammes også Barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk ved Sanderud sykehus. Sju døgnplasser skal legges ned, og hele den ungdomspsykiatriske seksjonen skal omorganiseres. Dette er en enhet som tar seg av ungdom mellom 13 og 18 år, som sliter med angst, depresjon, psykose og traumer. Vi synes det er beklagelig at nettopp denne gruppen rammes, og ber våre stortingspolitikere merke seg hvilke konsekvenser kuttet i sykehustilbudet får.

Helse Sørøst må etter vårt syn i større grad ta innover seg den svært krevende situasjonen Sykehuset Innlandet befinner seg i, med en utfordrende sykehusstruktur. Kompensasjon for kostnadskrevende struktur er fjernet, og denne bør gjeninnføres for å unngå de aller mest smertelige kuttene. Dessuten må hedmarksbenken kjempe for Innlandet gjennom økte sykehusbevilgninger i statsbudsjettet. Her har Ap i sitt forslag satt av 1.65 milliarder kroner mer til sykehus.

Stortingsrepresentant Anette Trettebergstuen (Ap) sier til Hamar Arbeiderblad at dette ville bety 80 millioner kroner mer til Innlandet i 2019. Hedmarkspolitikere både i opposisjon og posisjon må kjenne sin besøkelsestid, og gjøre en jobb for Innlandet i det kommende statsbudsjettet. Vi minner også Helse Sørøst om at en avgjørelse for et nytt mjøssykehus er påtrengende og bør komme før jul.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00