Det hører med til sjeldenhetene at vi har så spesielle og så alvorlige trafikksaker i en norsk rettssal. Men det er ingen tvil om at Aphirak Buakham var svært nær ved å omkomme da en 15 tonn tung traktor med tilhenger kjørte over bilen hans i Brumunddal. Buakham som kjørte en personbil stoppet for å slippe den store traktoren fram. Han reddet antakelig livet ved å kaste seg over i passasjersetet da traktoren dundret over bilen hans.

Saken er spesiell fordi føreren av traktoren er dømt to ganger tidligere for uaktsomt bildrap. Mannen har tidligere kjørt ned en tenåringsgutt på moped så gutten mistet livet. Han holdt da en fart på 180 kilometer i timen, og ble dømt til fengsel i to år og ni måneder. Det hjalp åpenbart ikke. Senere omkom en kamerat da mannen kjørte av vegen.

Når vi vet at den livsfarlige føreren er fratatt førerkortet flere ganger, men samtidig er dømt 10 ganger for kjøring uten førerkort og to ganger for promillekjøring forstår vi at det er en person som utgjør en svært stor fare i trafikken. Vi har her å gjøre med en person som ikke har noen forståelse for hvilket ansvar man har når man er ute i biltrafikken, og som ikke ser ut til å ha noen respekt for det regelverket vi har laget for å sikre færrest mulig ulykker.

Dommen som nylig falt i Hedmarken tingrett innebærer at staten tar i bruk de sterkeste virkemidlene man har overfor personer som er en konstant trussel mot andre når de setter seg bak rattet. I tillegg til en fengselsstraff fratas mannen førerkortet «for alltid». I tillegg nektes han retten til å føre kjøretøy som ikke krever førerkort, også på lukket område.

Dommen er på sin plass. To mennesker har allerede betalt med livet for hans uansvarlighet. Bare tilfeldigheter gjorde at ikke et tredje liv gikk tapt, Det gjenstår likevel igjen å hindre at han får muligheten til å få førerkort igjen når fem år er gått. For denne personen bør «for alltid» tolkes bokstavelig av hensyn til omverdenen.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00