Det er ikke avsatt penger til planlegging av jernbanens dobbeltspor nord for Åkersvika i forslaget til nytt statsbudsjett. Dette har skapt uro, ikke bare i Hamar. Alle byene som inngår i Intercity-planen er alarmert. Det er ikke rart. I alle disse byene pågår det politiske prosesser for å levere kommunedelplaner som gjør at man er med i Nasjonal transportplan.

For vår del er det ikke engang avsatt nok midler til oppstart av reguleringsplan mellom Sørli og Åkersvika. Med et slikt tempo blir det ikke dobbeltspor til Hamar i 2024. Jernbaneverket bekrefter at forslaget til statsbudsjett betyr forsinkelse.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) forsøker i et debattinnlegg her i avisen å berolige oss. Men han bruker det meste av sitt innlegg til å snakke om andre ting enn Intercity-utbyggingen. Riktignok skriver han at det ikke er riktig at det er stopp i planleggingen. På den annen side skriver han at planleggingen har blitt for kostbar, og at han derfor vil ta ned kostnadsveksten i dialog med Jernbaneverket etter at statsbudsjettet er vedtatt. Hva det betyr klarlegges ikke nærmere.

Derfor lar vi oss ikke helt berolige av Hamars varaordfører, Knut Fangberget (H), som sier det ikke er noen grunn til bekymring. Stortingsrepresentant Annette Trettebergstuen (Ap) har bedt samferdselsministeren gi en garanti for at dobbeltsporet til Hamar ikke forsinkes på grunn av mangel på planleggingsmidler. Vi venter i spenning på svaret.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00