Hamar Arbeiderblad fortalte i går om flyktningene som ble beordret til mottaket på Dombås.

Ifølge asylsøkerne har mottaket på Dombås svært dårlige fasiliteter. Et seksmannsrom hvor også måltidene skal inntas. Ingen tilkobling til internett. En isolert tilværelse langt borte fra folk, og med begrenset mulighet til kommunikasjon med omverdenen.

Heldigvis snudde UDI i går. De flytter i stedet til Søndre Land mottak på Hov.

Ayalsem Kenate som uttaler seg på vegne av flyktningene, fikk oppholdstillatelse for et år siden. I likhet med de andre har han bodd flere år på mottaket i Moelv. Hans drøm er bolig i Lillehammer som er hans bosettingskommune, og muligheten til å lære bedre norsk og bli en del av dette samfunnet.

Nå var han i ferd med å bli sendt til en helt annen region, og med enda større uvisshet.Hvorfor blir det slik? Mottaket i Moelv skal stenge, og det finnes ikke kommuner som vil ta imot flyktningene. Køen er lang, og ventetiden endeløs.

Dette er det konkrete resultatet av at norske kommuner vegrer seg for å ta imot flere flyktninger. Det kan ikke være overraskende at livet på asylmottaket kan skape konflikter, når framtida er så uviss.

Vi oppfordrer kommunene til å vise raushet når det gjelder å bosette flyktninger.

På lang sikt er dette den beste integreringspolitikken. Frp har oppfordret kommunene til å si nei til å motta flyktninger.

Hvilket svar har de å gi Ayalsem Kenate når han spør når det virkelige livet kan begynne?

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00