Neste uke møtes fylkestingene i Hedmark og Oppland for å vedta nytt navn. Forhandlingsutvalget har landet på Innlandet. Det det liker ikke Språkrådet. Vi følger Språkrådet når Opplandene eller Opplandet er det navnet som ligget rådets hjerte nærmest. Legger vi historien til grunn er det dette navnet som trekker linjene tilbake til før de to nåværende fylkene ble dannet.

Men navnet skal også ha appell i dagens samfunn. For hedmarkinger flest vil det ikke være mulig å svelge et navn som ligger så nær naboens nåværende navn. Det har vært vanskelig nok å få på plass en sammenslåing som begge fylker i utgangspunktet motsatte seg.

Da synes vi Innlandet er et godt valg. For det første vil sammenslåtte Hedmark og Oppland være det eneste fylket i Norge uten en kystlinje. Det er dessuten et navn som allerede langt på vei er innarbeidet av organisasjoner og institusjoner som opererer i begge fylker. Vi har Teater Innlandet, NHO Innlandet, Innlandet politidistrikt og Høgskolen i Innlandet. For folk flest er navnet allerede innarbeidet. Det er et godt utgangspunkt når to fylker motvillig skal bli ett som en følge av regjeringens regionreform.

Den grønlandske innlandsisen

Språkrådets argumentasjon mot navnet Innlandet er etter vårt syn ikke tungtveiende nok. Rådet argumenterer med at innland har en allmenn betydning i form av «den indre delen av et område». Det vises som eksempel til den grønlandske innlandsisen som ikke har noe med Hedmark og Oppland å gjøre. Denne begrunnelsen synes vi ikke holder. Vi tror det er fullt mulig å fortsette å bruke ordet «innland» i dagligtale, samtidig som vi kan etablere Innlandet som navn på det nye fylket.

Språkrådet foreslår å kalle det nye fylket Hedmark og Oppland. Det er selvsagt et greit kompromiss, men heller ikke mer. Ved å velge Innlandet markeres det at dette er noe nytt, ikke bare to fylker som skal fortsette å leve side om side. Derfor er Innlandet et atskillig mer framoverlent valg.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00