Om vi ikke tidligere helt hadde tatt innover oss brutaliteten til IS, Den islamske staten, har organisasjonen sørget for åpne øynene våre. Den brutale halshoggingen av den amerikanske journalisten James Foley har rystet den vestlige verden. I e-posten til James Foleys familie etterlates det heller ingen tvil om at IS vil fortsette sin terror med uforminsket styrke. «Vi skal ikke stanse før vi har slukket vår tørst for deres blod», heter det i e-posten som ble sendt en uke før den groteske henrettelsen ble lagt ut på video.

Det er ikke uten grunn at USA har igangsatt gjentatte flyangrep mot områder som IS kontrollerer. Den islamske staten har som mål å etablere en egen stat i Irak og Syria, og har lyktes med å skaffe seg herredømme over et stort territorium. IS har fått overraskende stor oppslutning, og viser en nesten ubegrenset grad av brutalitet. De har gjennomført rene massehenrettelser av religiøse minoriteter og opposisjonelle.

Den islamske staten er en vanskelig motstander. De vestlige landene må alliere seg med gamle fiender for å bekjempe organisasjonen. Kurderne er blitt viktige støttespillere, og Irak må også rustes militært for å kunne stå imot angrep. Et av de største problemene finner vi i det fiendtlige forholdet til særlig USA i denne delen av verden. Etter invasjonene i blant annet Irak og Afghanistan er hatet mot USA stort. En militær invasjon i de områdene IS kontrollerer vil være en gavepakke for IS, ved at det blir enda lettere å rekruttere krigere og selvmordsaksjonister.

Verden kan ikke leve med at Den islamske staten oppnår sitt langsiktige mål. Frykten handler også om rekruttering av jihadister fra den vestlige verden. Hamar-imam Abdulkarim Mohamed er sånn sett representativ for mange vestlige islamske miljøer, når han i HA i dag uttrykker stor bekymring for rekruttering av muslimer som er frustrerte over situasjonen i den arabiske del av verden. IS fortjener ingen idealisering hos verdens muslimer. Men på lang sikt kan heller ikke kampen mot dem vinnes bare med raketter og bombefly

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00