Men da de i går møt­te pres­sen og lo­ka­le til­lits­valg­te fra re­gje­rings­par­t­ie­ne Frp og Høy­re ved Kåterudkrysset, kun­ne ikke Sol­vik-Olsen si når E6-byg­gin­gen vi­de­re nord­over gjen­nom Hed­mark star­ter. Stats­rå­den sa til NRK ra­dio man­dag mor­gen at han vil­le rei­se Norge på langs, på E6 fra Oslo til Finn­mark, for «å bli in­spi­rert og å lære», men han had­de ikke med seg ver­ken pen­ger el­ler lov­na­der. Det er ned­slå­en­de.

Så lan­gt har det ikke hatt på­fal­len­de stor ef­fekt på sam­ferd­sels­po­li­tik­ken at Frp og Høy­re har kom­met i re­gje­rings­po­si­sjon. Det står i kon­trast til lov­na­de­ne Frp og Høy­re tid­li­ge­re har kom­met med, om økt fram­drift på ut­bygg­in­gen nord for Ko­lo­moen. Man­ge ble med ret­te skuf­fet da pro­sjek­tet ikke fikk et rødt øre i det re­vi­der­te stats­bud­sjet­tet som ble ved­tatt for­ri­ge uke. Og det er nett­opp pen­ge­ne som mang­ler, si­den hele pro­sjek­tet, bort­sett fra en strek­ning ved Åkers­vi­ka, er fer­dig plan­lagt av Sta­tens veg­ve­sen. - Når du spør di­rek­te, så kan jeg ikke love det her og nå. Vi må nå ta for oss alle pro­sjek­ter og pri­ori­te­re de som vi me­ner er vik­tigst, sa Sol­vik-Olsen til HA i går. Det skul­le være nok av ar­gu­men­ter for å plas­se­re E6 nord­over fra Ko­lo­moen høyt på den pri­ori­te­rings­lis­ta. Fyl­kes­råd i Hed­mark Anne Ka­rin Torp Ad­olf­sen mål­bæ­rer utål­mo­dig­he­ten når hun på­pe­ker at med Ikea fer­dig­stilt, vil en mil­li­on kun­der til mø­bel­va­re­hu­set spren­ge ka­pa­si­te­ten på E6 mel­lom Vienkrysset og Bru­mund­dal.

I ste­det for å sva­re på når E6 vil stå fer­dig til Mo­elv, for­sik­ret Sol­vik-Olsen at «Frp og Høy­re er par­t­ier som er for å lage ve­ger av god stan­dard». Som om noen par­t­ier er imot å byg­ge ve­ger av god stan­dard. Vi må ikke la re­gjer­in­gen pra­te bort egne løf­ter og byt­te dem ut med sli­ke tom­me ut­sagn. Det blir som å av­le­de un­ger med suk­ker­tøy, å gi folk brød og sir­kus så de hol­der seg unna den egent­li­ge po­li­tik­ken. Det er in­gen grunn til å la seg blen­de av Seg­way, red­nings­ves­ter, tax free-kvo­ter el­ler båt­mo­to­rer. Pres­set for ho­ved­farts­åren gjen­nom vårt fyl­ke må hol­des oppe.

Klikk for kommentarer
Vi inviterer deg til å dele informasjon, argumenter og synspunkter. Vi ønsker fullt navn, noe som gjøre det mer interessant for andre å lese det du skriver. Vi vil ikke ha trakassering, trusler eller hatske meldinger på våre nettsider. Falske profiler blir utestengt. Vi setter pris på at du holder en saklig og respektfull tone. Husk at mange leser det du skriver. Vennlig hilsen redaksjonen. Les mer om vår moderering ->her
Facebook-kommentarer:

Våre journalister og moderatorer overvåker denne debatten kontinuerlig.

Vi fjerner automatisk kommentarer med obskøne ord, definert av våre moderatorer. Innlegg som rapporteres som misbruk eller spam blir vurdert av Facebooks moderatorer, og skjules automatisk for den som rapporterer.


Dersom du bryter våre debattregler, kan vi gjøre følgende:
  • Slette kommentaren din
  • Utestenge deg

Vi har ikke redaktøransvar for kommentarer som er fjernet fra offentligheten, og som kun er synlige for din private og lukkede vennekrets. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at du som skriver et innlegg vil være personlig ansvarlig for innholdet enten dette fremsettes på våre nettsider eller overfor ditt eget lukkede nettverk med Facebook-venner. Våre journalister og moderatorer vil ikke begrunne verken fjerning av kommentarer eller utestengning av profiler, utover at det skyldes enten brudd på retningslinjene for moderering slik de fremkommer i toppen av alle kommentarfelt, eller avsløring av falske profiler.