Det var forståelig nok ingen jubel å spore etter at staten la fram sitt tilbud til bøndene i jordbruksoppgjøret. Landbruksorganisasjonene hadde gått høyt på banen, med et krav om 1,45 milliarder kroner. Landbruksminister Jon Georg Dale (Frp) tilbyr 410 millioner kroner, ifølge beregningene til NTB. En milliard kroner er et enormt gap, og det er derfor et åpent spørsmål om bøndene i det hele tatt vil gå inn i forhandlinger.

Så kan man spørre seg hvorfor Bondelaget og Småbrukarlaget skal si nei til det som er et bedre tilbud enn forhandlingsresultatet i fjor. Svaret er at Stortingets jordbruksmelding gir klare føringer for utviklingen i landbruket. Stortingets flertall vil at det skal legges til rette for å drive gardsbruk over hele landet. Dessuten fastslås det at inntektsgapet opp mot andre grupper i samfunnet skal tettes. Det skjer ikke med statens tilbud. Tvert imot får bøndene en økning på 2,25 prosent, mens lønnsoppgjøret for øvrig er ventet å ligge på i overkant av tre prosent.

Føringene fra jordbruksmeldingen har åpenbart ikke påvirket landbruksministeren når staten nå skal forhandle om jordbruksoppgjøret. Regjeringens støttepartier Venstre og KrF var sentrale i arbeidet med stortingsmeldingen. Men jobben er ikke fullført før pengene kommer på bordet. I Nationen går Småbrukarlaget ut med krass kritikk av Venstre for løftebrudd. Det er nå vi vil se om Stortinget mente alvor.

Kravet fra landbruket kan synes stort. Men skal lønnsforskjellene bli mindre er det nødvendig med et solid oppgjør. Fokuset på norsk matproduksjon er økende. Bevisstheten knyttet til hva vi spiser, hvordan maten produseres og dyrevelferden på norske gårder er sterkere enn før. Men da må vi også være villige til å betale for det. Det er nå både forbrukere og politikere har anledning til å styrke norsk landbruk. Opptil flere politiske partier har i denne valgkampen flagget varianter av slagordet «hele landet skal tas i bruk». Sjelden har det så stor gyldighet som når det handler om norsk landbruk.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00