Riksadvokaten har besluttet å ilegge fire kommuner i Trøndelag foretaksstraff for å henlegge barnevernssaker. Bakgrunnen er Fylkesmannens gjennomgang av rapporter fra 2008 og fram til 2013. Gjennomgangen avdekket at 149 saker var ulovlig henlagt. Flere av sakene har avdekket at blant annet saker som handler om barn som utsettes for vold eller grov omsorgssvikt har blitt henlagt. I alt viser rapporten at 106 barn er omfattet av de henlagte sakene.

Det er første gang Riksadvokaten går til et slikt skritt. Bøteleggingen av kommunene er viktig, fordi Riksadvokaten her har gjort det klart at han ønsker å sende et signal til kommunene. Barn har også krav på rettssikkerhet, og barn som opplever omsorgssvikt fra sine nærmeste omsorgspersoner er de aller mest sårbare.Vi har de siste årene hatt en rekke rystende saker som har avdekket grov omsorgssvikt, noen ganger med døden som resultat. Åtte år gamle Christoffer ble på mange måter et symbol på disse barna, hvor det var klare tegn på omsorgssvikt og mishandling. Omgivelsene gjorde ingen ting. Nylig ble en gutt på 10 år sultet til døde av sin mor, uten at noen reagerte. Her i fylket har vi hatt Alvdal-saken, med omfattende overgrep uten at det offentlige grep inn.Også her i regionen har kommunene slitt med å behandle bekymringsmeldinger og iverksette tiltak i barnevernssaker. Det er derfor all grunn til å merke seg signalet fra Riksadvokaten.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00