Ankerskogen svømmehall spanderer gratis inngang til alle tredjeklassinger fra Hamar. Det er de skjerpede kravene til svømmeferdigheter på fjerde trinn som har fått Ankerskogen til å åpne dørene. Sju timer obligatorisk svømmeopplæring i løpet av et år er svært beskjedent. Men det er alt kommunene er pålagt å tilby i skoletida.

Vi synes tilbudet fra Ankerskogen er gledelig og overraskende. Det vitner om en raus holdning hos ledelsen i Ankerskogen, og i tillegg en forståelse av at et svømmeanlegg som Ankerskogen også kan spille en samfunnsmessig rolle. Det bidrar til å skape et godt omdømme for Ankerskogen, og det gir også barna en opplevelse av at man på Ankerskogen tar et ansvar for barns svømmeferdigheter.

De ansatte i Ankerskogen har møtt tøff kritikk, og driften har vært gjenstand for gransking de siste årene. Det nye svømmeanlegget var en fantastisk nyhet for hele regionen da det sto ferdig. Dessverre bommet ledelsen på mange anslag knyttet til økonomien. Underskuddene i 2014 og 2015 var i størrelsesorden seks til ti millioner kroner. Slik kunne det ikke fortsette. Det førte til at rådmannen beordret en ekstern gransking av driften ved svømmeanlegget.

Det er krevende å stå i slike prosesser over lang tid, for både ledelse og ansatte. Usikkerheten vil nødvendigvis prege et arbeidsmiljø. Et offentlig kjent millionunderskudd som tærer på kommuneøkonomien er også en utfordrende situasjon for dem som skal lede bedriften. Oppfatningene har vært mange om Ankerskogen svømmeanlegg. Vi synes alle vi har rett til å mene noe om hvordan det drives, siden det offentlige tar en del av regningen.

Men underskudd har blitt sunn drift. Ledelsen har klart å snu situasjonen, og en ny styreleder har åpenbart også kunnet bidra med ekstern kompetanse. Derfor er nyheten om gratis svømming på fritida for 3.-klassingene kanskje et tegn på at Ankerskogen-ledelsen nå puster ut litt. Krisa er over, nå bygges et positivt omdømme.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00