Dermed følger de i fotsporene til sine partifeller i Hamar. Mens det foran valget i 2011 var et uttalt mål å fjerne eiendomsskatten både for Høyre og Frp, ser maktesløsheten ut til å få overtaket.

Det er bemerkelsesverdig at dette skjer i Ringsaker, hvor debatten om eiendomsskatten har vært mer betent enn i Hamar. Arbeiderpartiet gikk i 2011 til valg på at eiendomsskatten ikke skulle økes, men brøt dette løftet flere ganger. Opposisjonen overtar nå det gamle valgløftet til Arbeiderpartiet. Målet er å unngå at eiendomsskatten skal økes når budsjettet for 2016 spikres. Vi kan trygt slå fast at også i Ringsaker er eiendomsskatten kommet for å bli.

Den upopulære eiendomsskatten har på mange måter vært en viktig skillelinje mellom høyre- og venstresida i kommunepolitikken. Borgerlige partier vil instinktivt motsette seg høyere skatt, mens venstresida har pekt på at eiendomsskatten er rettferdig fordi de som eier mye må betale mer.

Kampen mot eiendomsskatten er over på nasjonalt plan. Stadig flere kommuner innfører den, også når det er Høyre og Frp som styrer. Det som bekymrer oss er at denne skatten lett blir en sovepute for rådmannen og det politiske flertallet. Når budsjettet skal vedtas, hentes de siste kronene inn gjennom en liten økning. Det merkes kanskje ikke så godt hos innbyggerne. Men over tid ser vi at eiendomsskatten blir større og større.

Uten eiendomsskatt hadde politikerne og administrasjonen måttet stille flere kritiske spørsmål til kommunens egen drift. Hvor effektiv er den? Hvor godt utnyttes ressursene? Har vi rett bemanning på rett sted? Har vi de rette lederne for etatene? Kan det finnes andre måter å organisere tjenesteytingen på, som kan gi besparelser? Slike spørsmål stilles etter vårt syn for sjelden i stat og kommune. Det er enklere å justere opp eiendomsskatten noen promille.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00