Jeg er nok litt over middels kritisk, men denne rapporten slår alt. Selve rapporten er bra skrevet, men den mangler til de grader pålitelighet. 137 får muligheter til å delta i å lage en rapport når det daglig passerer ca. 20.000 biler i døgnet.

Bakgrunnen for rapporten er foretatt som intervju med mange spørsmål som er vanskelig å holde i fra hverandre i en stresset situasjon. Noe rapporten også erkjenner. Rapporten er bygd på et spørreskjema til 137 personer i nordgående kjøreretning ved Kolobekken rasteplass 29. oktober mellom kl. 18.20 og 20.05. Oppholdsvær og lett fuktig veibane.

64 prosent av bilistene opplyser at de kjører strekningen sjeldnere enn fem ganger i måneden. Da er det igjen 50 som kjører oftere enn fem ganger i måneden. 36 prosent kjører strekningen en gang i uka eller oftere.

Spørreskjemaet bærer preg av at spørsmålsstilleren er for ledelys. Spørsmålene starter med om de la merke til ledelysene langs vegen. Så ble det presisert. «Ledelys er en ny belysning som er mer strømsparende og miljøvennlig enn tradisjonell belysning». Oppsummering til gruppa konkluderer med at flertallet var for veglys. Så står det. «I undersøkelsen ble trafikantene på forhånd informert om den miljømessige fordelen i form av lavere strømforbruk med ledelys kontra tradisjonell belysning. Det er rimelig å anta at denne informasjonen hadde betydning for trafikantenes positive respons på ledelysene». Det er 50 personer som kjører en gang i uken eller oftere som har lagt grunnlaget for rapporten. Av de 50 er det 14 lastebiler.

Skjemaet inneholder ledende spørsmål.

15. Ledelys gjør det lettere å se vegens videre forløp sammenlignet med veg uten lys?

20. Det er mer behagelig å kjøre på veg med ledelys enn på veg med vanlig belysning?

21. Kjøring med ledelys er mer kjedelig og monotont enn når det er vanlig belysning?

22. Kjøring på veg med ledelys er mindre kjedelig og mere variert enn når det er vanlig belysning?

23. Ledelys er generelt bedre enn vanlig vegbelysning på denne type veg?

24. Det er riktig å ha ledelys framfor vanlig vegbelysning på denne delen av E6.

Det er ingen spørsmål om de har kjørt strekningen før i mørke og med møkkete lykter med ev. snø på ledelysene og med møkkete reflekser. Alle klarer å kjøre strekningen i dagslys.

Etter evalueringen har hastigheten økt til 110 km. Det er forbudt å kjøre i 110 km på nærlys. Noen sier at du må avpasse farten etter forholdene. Jeg skal gi noen eksempler på at det ikke stemmer. De tallene jeg refererer nå hadde vegen en toppfart på 100 km og året er 2010. Onsdag i uke 44 hadde bilistene en gjennomsnittsfart på 98,0 km, onsdag i uke 45 – 89,9 km i snøvær, onsdag i uke 46 – 96,8 km og onsdag i uke 47 – 96,7 km. På lørdager i de samme ukene var gjennomsnittsfarten i uke 44 - 101,4 km, i uke 45 – 95,4 km, i uke 46 – 95,6 og i uke 47 – 100,2 km.

Det som gjør dette skremmende er at bilistene som overstiger 60 km på nærlys i mørket er lovbrytere. Nærlysene på en bil med rene lys lyser 50 meter og i 60 km bruker du 52 meter for å stoppe på tørr asfalt. Dette må Vegdirektoratet ta på alvor. Enten må det settes opp full belysning, slik som på strekningene sør for og nord for nevnte strekning, eller må hastigheten settes ned slik at brukerne ikke blir lovbrytere. Hva vil Vegdirektoratet gjøre?

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00