Lokaliseringsarbeidet er en del av avtalen mellom Venstre, KrF og regjeringen om utflytting av statlige arbeidsplasser fra Oslo.

Hvis også landbruksdirektoratet blir flyttet er Hamar, Stavanger og Steinkjer de mest aktuelle stedene.

Jeg mener at Hamar egner seg best, særlig fordi Hamar har sterke juridiske miljøer både i offentlig og privat virksomhet.

Landbruksdirektoratet har mange jurister, og på Hamar har vi tingrett, lagmannsrett, Innlandet politidistrikt og Politiets særskilte etterforskningsenhet, for å nevne noen av de viktigste offentlige institusjonene med høy juridisk kompetanse.

Videre har Hamar sterke kompetansemiljøer innenfor både jordbruk og skogbruk, eksempelvis Geno, Tyr, Nordsvin og Graminor. Noen av dem er verdensledende på sine fagfelt.

Hamar har også et sterkt innovasjonsmiljø innenfor bioøkonomi; Arena Heidner og Kunnskapsparken satser gjennom BioSmia.

Hedmark har en sterk og kompetent jordbruksnæring og en stor næringsmiddelindustri. Ringsaker er den største landbrukskommunen i Norge og har i tillegg rundt 1200 arbeidsplasser i næringsmiddelindustrien.

Over 40 prosent av skogsavvirkningen i Norge skjer i nye Innlandet fylke, og vi har hele verdikjeden innen skog og tre representert. Disse næringene er i vekst.

Det bør også nevnes at Skogbrukets Kursinstitutt ligger på Biri.

Når det gjelder utdannelse må det tas i betraktning at Innlandet har gode utdanningsinstitusjoner innen grønne næringer og drar fordeler av nærhet til og samarbeid med Norges miljø-og biovitenskapelige universitet (NMBU) på Ås.

Hamar har god infrastruktur og sentral beliggenhet nær Oslo og Gardermoen. Både vei og jernbane er under utbygging, noe som fører til at reiser mellom Oslo og Hamar vil kortes enda mer ned i tid.

I forhold til Steinkjer og Stavanger har Hamar også den fordelen at det blir mye lettere for de som nå har sin arbeidsplass i Landbruksdirektoratet å kunne fortsette i jobben også etter en flytting, og i hvert fall i en overgangsfase dagpendle, fram til de forhåpentligvis flytter til innlandshovedstaden.

Derfor bør landbruksdirektoratet flytte til Hamar.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00