Kvalitetsanerkjenning for lammeslakt. Ja slik tenkte eg da pengane kom med i jordbruksavtalen. At desse pengane kom eit halvår etter at lamma var slakta og kvalitetsvurdert var eit godt pluss for saueproduksjonen.

Alle me som har arbeid med sau veit inderleg godt at vår og forsumar er det smått med inntekter, og utgiftene er store i våronn og førsumartider. Då vart kvalitetstillegget ei økonomisk hjelp. No ser det ut til at feilvurderingar har endra dette positive påslaget til sauebruka.

Eg vonar at staten set foten ned og gjev tilskot som er ei kvalitetsanerkjenning vera som det er utan den oppsplittinga som den nye avtalen legg opp til. Dei få som brasa på med å endra dette må taka tenkepause. Landbruket treng gode tiltak og forståing av produksjonen.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00