Regjeringen, ved barneminister Solveig Horne, ønsker å endre omsorgssentrene, der noen av konsekvensene vil være lavere bemanning, flere barn på samme avdeling og rom, mindre kompetanse hos de ansatte og lavere krav til utearealer.

Med den rødgrønne regjeringen kom vi et godt stykke på vei. Da sikret vi alle enslige mindreårige asylsøkere (EMA) under 15 år, rettigheter i barnevernet. Alle norske barn havner vel og merke under barnevernet til de er 18 år, men det var et steg i riktig retning. Nå ønsker regjeringen å gå i stikk motsatt retning. Skal ikke alle barn ha rett på det samme?

Det mener i alle fall vi i AUF i Hedmark. Vi mener at det er ingen grunn som taler for at enslige mindreårige asylsøkere ikke skal ha rett på samme behandling som tilsvarende norske barn ville ha hatt krav på. Vi mener at det bør være færre barn per voksne på omsorgssentre, og at det stilles strenge krav til kompetanse vil være til det beste for integreringen. Vi trenger at alle som kommer til Norge og som skal bli en del av det norske samfunnet integreres. Dette gjør vi ikke ved å skille mellom oss og dem, men ved å skape et felles vi, som omfatter oss alle!

I krig, kriser og andre situasjoner er det dessverre oftest barn som rammes hardest. Dette krever at de som skal ta imot de mindreårige som kommer til Norge har kompetanse til å håndtere de utfordringene som kommer, og ikke minst tid til å se hvert enkelt barn. Da kan vi ikke redusere kompetansen og bemanningen, snarere tvert om, den må styrkes.

Forslaget ønsker å snu en god trend innen hvordan Norge tar imot enslige mindreårige asylsøkere, og rive ned resultatene fra en lang kamp for barnas rettigheter. Dette er vi imot. Vi mener at barn er barn, enten de er født i Norge, eller er kommet til Norge på grunn av krig, kriser eller katastrofer. Så la nå barn for en gang være barn!

Håvard Sagbakken Saanum, leder AUF i Hedmark

Linda Yvonne Engelstad, nestleder AUF i Hedmark

John Magne Tangen, nestleder AUF i Hedmar

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00