I Innlandet har vi mange muligheter. Det er viktig at det i fremtiden blir enda enklere for både kvinner og menn å bo i vår region og kunne utvikle seg gjennom hele livet.

Det må være enkelt å bo et sted og studere eller arbeide et annet sted. Begge parter i et forhold trenger en jobb og en karriere. Et samlet bo- og arbeidsmarked vil gjøre Innlandet mer attraktivt. Vi kan tiltrekke oss unge og skape flere fremtidsrettede arbeidsplasser.

Dobbeltspor på jernbanen langs Mjøsa gjør dette mulig. 30 minutters reisetid mellom Hamar og Lillehammer og 1 time og 23 minutter mellom Lillehammer til Oslo skaper muligheter for alle. Flere par vil kunne flytte fra Oslo og bosette seg i vår region fordi begge får jobb, her kan de bli boende fordi kortere reisetid gir flere jobbmuligheter. For bedriftene vil det være enklere å rekruttere og etablere seg og transportkostnadene reduseres. Det vil gi økt verdiskapning og sterkere global konkurransekraft for bedrifter i hele regionen. Østlandet og Norge bindes sammen, og vi får en grønn rute til resten av Europa.

Full utbygging av dobbeltspor til Lillehammer åpner for regionforstørring, økt kompetanseutveksling og bærekraftig næringsutvikling. Både privatpersoner og bedrifter kan bytte ut bilen, lastebilen eller flyet med tog. Ett godstog erstatter 40 lastebiler!

Vi vil reise trygt på veiene, vi vil reise miljøvennlig, vi vil ha gode lokalmiljøer, vi vil ha lett tilgjengelige, spennende og grønne arbeidsplasser i vår region for begge kjønn.

Innlandet står klart til å bidra inn i vår nye grønne framtid. Vi skal satse på bioøkonomi og våre naturlige fortrinn.

Full utbygging av dobbeltspor gir oss muligheten til å skape en dynamisk og fremtidsrettet region for alle. Utbyggingen må skje raskest mulig og dobbeltsporet må stå klart til Lillehammer innen 2030.

Anne Thoresen - Leder av komité for samferdsel og trafikksikkerhet (Ap)

Kjersti B. Fremstad - Fungerende fylkesvaraordfører (Sp)

Anne-Marte Kolbjørnshus - Leder av komité for opplæring og kultur (Ap)

Aud Hove - Leder av komité for klima, miljø og næring (Sp)

Jytte Sonne Juliussen - gruppeleder KrF

Wenche Haug Almestrand - Frp

Kari-Anne Jønnes - opposisjonsleder (Høyre)

Anne Lise Fredlund - gruppeleder SV

Stine Renate Håheim - stortingsrepresentant (Ap)

Sidsel Forr Hemma - gründer Ment

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00