Jeg sikter her til debattene om fødetilbudene mellom statsministeren og leder av Senterpartiet Trygve Slagvold Vedum. Som gammel jordmor heier jeg på Trygve, som til og med møtte opp i bunad for å identifisere seg med kvinnene kledd i bunad som protesterer. Som tilhører til de to debattene som jeg har hørt på, var det umulig for meg å få vite noe om sakens kjerne, nemlig hvor lenge må en fødende kvinne med rier risikere å sitte i bil uten tilsyn av jordmor før hun når fødestedet?

På Vestlandet tar ferje kanskje tid. Hvis fødetilbudene blir lagt ned i Steinkjer og Namsos, må de da helt til Trondhjem? Hvordan blir det her om vi får Mjøssykehuset som skal ha fødeklinikk. Blir fødetilbudene på Elverum, Gjøvik og Lillehammer nedlagt? I Nordland protesteres det også. Hvordan blir tilbudene der hvis Sandnessjøens sykehus blir nedlagt? En skal få med seg jordmor på reisen, sier helsedirektøren. Hvor tar han dem ifra? I kommunene er det få jordmødre som er ansatt, ofte bare en halv stilling.

Spørsmål om hvem som skal betale har også vært oppe. På sykehusene går jo jordmødrene i fast turnus og kan ikke gå ifra. Skulle det finnes noen distriktsjordmødre igjen, så har de ikke lov til å forlate distriktet sitt. Uforutsette komplikasjoner kan skje ved enhver fødsel, det gjelder både morens og barnets liv. I helse Sør-Øst fødes ett barn i uken i bil fordi mammaen ikke rekker frem i tide til fødestedet. I hele Norge er det ca. 500 fødsler som skjer året rundt hvor kvinnen ikke har rukket frem til fødestedet. Forskning viser at det er tre til fire ganger større risiko for at barn dør når fødselen skjer utenfor en fødeinstitusjon.

Kvinnene som skal føde bør ha trygghet under en fødsel, god hjelp og overvåkning for å se at alt går normalt og smertestillende om hun ønsker det, anestesi om det er nødvendig å sy. Dessuten kort vei til gynekolog og operasjonsstue om det skulle være nødvendig. Dette skjer ikke i en bil, det har vært snakk om fire timers vei enkelte steder. Antall fødeavdelinger i sykehus og såkalte fødestuer har gått ned fra 160 til knappe 45 stykker på få år. For å spare penger prøver man på å redusere dette enda mer, og likeså utskrive tidligst mulig. At dette kan gå utover tryggheten for de fødende, er ikke vanskelig å skjønne.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00