Vi harselerer ikke med Utdanningsforbundets forslag, vi er bare ikke enige at dette er nødvendig for å oppnå god kvalitet i barnehagen. Kvalitet krever forberedte pedagoger, men det krever også tilstrekkelig bemanning på avdelingen.

Les også: To tanker i hodet samtidig

Organisering av pedagogenes planleggingstid har vært en viktig sak for fagbevegelsen. Det er bra at barnehagelærere har tariffestet rett til planleggingstid. Mange tar denne utenfor arbeidsplassen. Denne fleksibiliteten og muligheten for kortere dag på arbeidsplassen har vært en opparbeidet rettighet og et viktig prinsipp for førskolelærere i mange år.

I Flekkenga har ikke barnehagelærerne kortere arbeidsdag enn de andre ansatte. Pedagogene hos oss sitter i barnehagen i sin planleggingstid. Tariffestet er dette åtte timer i uka per avdeling, men vi mener at dette må være behovsprøvd. Å ha pedagoger, som hos oss, som ser nytten av denne måten å arbeide på gir bedre muligheter for å gi mer planleggingstid eller samarbeidstid i perioder hvor det er nødvendig. Rigide krav øker ikke kvaliteten.

Les også: Utdanningsforbundet, vi er ikke enig

Den «vanlige» praksis rundt om i barnehagene er at pedagogene kommer en time senere til senvakt og går en time før på tidligvakt. Mye av plantiden tas ut i barnehagens kjernetid. Fordelen med vår «lokale» ordning er at pedagogene kan disponere mye av tiden sin til samarbeid med andre kollegaer, i tillegg bedrer det samarbeidet mellom avdelingene og styrer ved at vi er tilgjengelige for hverandre hele dagen.

Pedagogene hos oss tar ut planleggingstid i gunstige tider i løpet av dagen, for eksempel i sovetiden eller på dager med frafall i barnegruppen. Slik bevarer vi innholdet i kjernetiden og mener at dette påvirker det faglige miljøet i barnehagen vår på en positiv måte.

Hver uke har vi avdelingsmøter, et viktig ledd i pedagogenes evalueringsarbeid og planarbeid. Det er vanlig i barnehagene med rotasjonsordninger på ansvar og oppgaver i forhold til temaarbeid, rutinearbeid, samlinger m.m. Så lenge assistenter og fagarbeidere har mye ansvar for aktiviteter i barnehagen mener vi at samarbeid som ei gruppe er viktigere enn mer individuell arbeidstid for pedagogene

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00