Skiltreglene har vært en hjertesak for Hamar Venstre i hele denne perioden. De mener dagens regler er for strenge, og at de utøves for strengt.

Statoil i Vangsvegen har ønsket å omprofilere stasjonen i tråd med bensinstasjonskjedens nye skilt- og designprogram, men får ikke lov av Hamar kommune.

Nei, nei, nei og nei

Daglig leder Trond Nyhus ved Statoil Vangsvegen forteller at de kun får lov til å ha ett løst plakatskilt ved døra.

På veggene får de ikke lov til å henge plakater, og på pumpene får de kun ha små skilter. De får ikke lov til å ha skilting som henvender seg mot de kjørende i Vangsvegen.

Stasjonen har de senere årene opplevd en stagnering i omsetningen, noe driverne blant annet sporer tilbake til skiltreglene i Hamar.

By- og næringsutvikling

Den samme problemstillingen gjelder andre bensinstasjoner i Hamar.

Venstres Live Giset og Høyres Knut Fangberget gjør felles sak når de nå går ut og varsler at de vil myke opp reglene og redusere byggesaksavdelingens skjønn i neste periode.

– Det handler om byutvikling, og at Hamar klarer å tiltrekke seg etablerere. Vi mener ikke at det skal være fritt fram, men vil at Hamar skal bli en ja-kommune som legger bedre til rette for næringsliv og arbeidsplasser, sier Giset.

Ser til ringsaker

Begge viser til Ringsaker, hvor næringslivet er mer fornøyd med kommunens regler og håndhevelse av de.

– Vi vil ivareta arkitektur og tilgjengelighet, men mener det er mulig å finne gode løsninger som imøtekommer de næringsdrivendes behov i større grad. For næringslivet er det snakk om å få lønnsom drift, og at må man få fortelle om hva slags varer man har, sier Fangberget.

Ved siden av et mer smidig skiltregelverk for næringslivet, mener de det handler om en holdning som må bli mer offensiv.

Naturlig å se på

Rådmann Terje Halvorsen sier at skiltreglene nylig har vært diskutert internt i kommunen.

– Vi har til undersøkelse om Hamars regelverk er mer rigid i forhold til andre kommuner, og om håndhevelsen skiller seg ut. Jeg antar at dette blir satt på dagsordenen i neste periode. Det er naturlig at vi ser på regelverket og bruken av det, sier Halvorsen.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00