Likevel er ingen av våre beskyldninger om desinformasjon tilbakevist.

Illustrasjonen med korridor øst utenom bebyggelsen på Disen er i HA 15. oktober tegnet med en litt tykkere strek. Problemet er fortsatt at kurven ut fra stasjonen og påkobling av Rørosbanen er for krapp.

Hvis skissen også hadde vist det ca 100 mål store stasjonsområdet, hadde det blitt avdekket at kontakten med Akersvika naturreservat hadde blitt betydelig større og at Vikingskipet trolig måtte rives.

Det er heller ikke observert at det er foretatt grunnboringer i denne delen av korridoren. Dette var et av våre hovedpoenger, at trase øst vil gå omtrent slik jernbaneingeniør John G. Refseth har vist og som fulgte vårt innlegg 13. oktober.

Smebye gjør et poeng ut av at vi ikke har omtalt øst med lav løsning. Stasjon og dobbeltspor på bakkeplan har flere store utfordringer. Både Stangevegen og Vangsveien må legges i bro ca seks til sju meter over skinnegangen for å ha sikker høyde til kjøreledninger. Over dette kommer betongkonstruksjon der tykkelsen er avhengig av størrelsen på lokket.

200-årsflommen i Mjøsa ligger på 126,43 moh. Om skinnegangen skal oppfylle dette høydekravet, blir brukonstruksjonen enda høyere i terrenget.

Krav til universell utforming er maks fem prosent stigningsgrad. Det betyr at bakken opp til lokket på begge sider blir minimum 160 meter. Og det gjenstår å løse Rørosbanen med to spor og tilrettelegging for elektrisitet.

Uansett om det velges lav eller høy løsning, blir dette en monsterkonstruksjon med betydelige utfordringer. Vi har større tillit til jernbanefaglige vurderinger bak den skissen vi legger til grunn, enn fritegningen til Folkeaksjonen for en jernbanefri strandsone som vi har valgt å kalle desinformasjon.

Smebye har tidligere sagt at «nei til vest ikke er et ja til øst». Selvsagt er konsekvensen av et nei til vest at man står igjen med øst, hvis man i det hele ønsker at dobbeltsporet kommer til Hamar. Hvor tøvete en slik uttalelse er, får den enkelte bedømme.

Les også
DEBATT Svar fra Folkeaksjonen for jernbanefri strandsone i Hamar.
Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00