Øst med bedre kontakt mellom sentrum og Mjøsa, eller Vest med utfylling av Hamarbukta og 950 meter mer sentrumsnær jernbanestasjon.

Øst åpner Hamar sentrum mot Mjøsa i tråd med den opprinnelige byplanen fra 1848. Øst krysser byen i bakkant.

Vest forsterker dagens barriere mot Mjøsa over 1,5 kilometer. Barrieren dekker tilnærmet hele framtidig sentrums strandsone fra og med nye Espern bydel (Hamars nye Aker Brygge) tilnærmet til Skibladnerbrygga.

Foran dagens sentrum blir barrieren ytterligere forsterket av ny atkomstvei til Tjuvholmen fra Håkons gate (ved gamle DNB), gjennom Strandgateparken, i bru over dobbeltsporet og videre nær den nye mjøskanten.

Dobbeltsporet og atkomstveien krysser Hamarbukta der det i dag er vann. I Hamarbukta blir det en helt ny fylling hvor 70 dekar av Mjøsa fylles ut, som utgjør 12 fotballbaner.

Med Vest får sentrum svekket utsikt til Mjøsa, forsterket fysisk barriere mot Mjøsa og større avstand til Mjøsa.

Statistikk viser at for gamle Hamar kommune og Ottestad er det 12 grunnkretser (nabolag) med over ti prosent befolkningsvekst fra 2011 til 2015, og 11 av disse ligger nær Mjøsa.

Strandgata er blitt mer populær enn gågata, og det pågår en kamp om å få bygge på Tjuvholmen. Hamars framtidige sentrum vil få en hovedakse i og nær strandsonen fra Espern til Skibladnerbrygga/Stortorget.

Attraktiviteten blir ikke den samme om hele sentrums strandsone blir delt av et dobbeltspor.

Det er daglig rundt 3.000 reisende til og fra Hamar med tog, som utgjør langt færre personer, fordi en stor andel reiser fram og tilbake samme dag.

Til sammenligning er det rundt 10.000 personer som besøker kjøpesentrene CC og Maxi. I motsetning til de som skal til CC og Maxi, er det kun en svært liten del av de togreisende som handler før eller etter togreisen.

Hoveddelen reiser til og fra jobb, og flest reiser ut av Hamar på morgenen, og tilbake på ettermiddagen. Blant resten er det også mange som verken reiser til eller fra sentrum.

For fastboende blir færre gående til en østlig stasjon i hovedsak kompensert av flere syklende, i følge en TØI-undersøkelse.

Tilbringertransport er enklere der du reiser fra. Østlig stasjon kan dog bli litt mer upraktisk for deler av de 2-300 som daglig pendler til Hamar med tog.

Studenter til høgskolen kan ta buss som tar ti minutter fra østlig stasjon, i stedet for dagens spasertur på ti minutter.

Øst er rangert som best i konsekvensutredningen, gir samme reisetid, er billigere og gir trolig like mange togpassasjerer. Noen få tapte togpassasjerer grunnet avstand til sentrum blir kompensert av at Rørosbanen får direkte togforbindelse til Oslo.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00