Norges Musikkorps Forbund (NMF) er en av Norges største frivillige organisasjoner, organiserer alt fra skolekorpsaspiranter og til amatørmusikere godt opp i pensjonsalder, de spilleglade som nesten aldri øver og de semiprofesjonelle som står i startgropa til store musikerkarrierer.

Her kan du lese det opprinnelige innlegget til journalist Trond Svendsen.

Korpsbevegelsen er en viktig bidragsyter til mange unge menneskers sosiale læring, mestringsfølelse, fellesskapsfølelse og dannelse, i tillegg til vår opplagte kjernevirksomhet – musikkopplæring og musikkopplevelser. I tillegg stimuleres læringssenteret i unge hjerner ved å lære musikkens eget språk, både det skriftlige med noter, og det auditive ved å lytte.

Så godt som alle norske profesjonelle blåsere og slagverkere innenfor alle sjangre har fått sin grunnopplæring i korps, mange musikere med hovedinstrument vi ikke finner i korps har også vært innom et blåseinstrument i korps, i tillegg til alle andre som ser tilbake på mange år i korps som trygge, gode, lærerike, inkluderende og morsomme.

Norske skole- og musikkorps holder et høyt aktivitetsnivå og bidrar til mange mennesker gode musikkopplevelser gjennom hele året med konserter, konkurranser, stevner og viktige bidrag rundt høytider som jul og 17. mai. Korpsbevegelsen favner alle, har ingen reservebenk og er verdifull for mange.

Jeg leser derfor med hevede øyebryn Trond Svendsens skråblikk på korpsbevegelsen i HA, og undrer meg over at en journalist kan få seg til å angripe en så viktig del av mange barn og unges hverdag og fritid, og at noe slikt passerer redaksjonens og deskens vaktsomme blikk – i beste fall er dette et dårlig forsøk på ironi og humor, i verste fall fordomsfull mobbing. Det at dette trykkes i avisa til en av Norges tradisjonelt sett mest aktive korpsbyer, er også med på å gjøre dette ganske historieløst og dumt. Vinklingen er verken skrå eller vinkelrett, dette er totalt skivebom og kun basert på fordommer og muligens personlig dårlige erfaringer. Dersom Svendsen ikke hadde angrepet barn, hadde det ikke vært verdt å bry seg med i det hele tatt.

Jeg vil oppfordre HA til å ta et større dypdykk i korpsbevegelsens aktiviteter og virksomhet i sitt eget nedslagsfelt gjennom hele 2017, omtale konserter, dekke konkurranser og besøke NMFs sommerkurs i sin egen by, og kanskje greie å danne seg et noe mer reflektert bilde av hva vi egentlig holder på med.

korpsdirigent, musiker og korpsfar

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00