4,6 milliarder år, eller 4.600 millioner år, klarer du å forestille deg det? Det klarer ikke jeg. For å prøve å begripe noe av dette som astrofysikerne mener er den tida vår planet Tellus har eksistert, har jeg forsøkt å neddimensjonere et slikt tidsrom i den tro at det kan gi meg et mer forståelig tidsbilde. Så jeg trekker ut et målebånd på 4.600 millimeter. Her vil en millimeter representere 1 million år. Men jeg har vanskelig for å forestille meg en million år også.

Iskometer som kolliderte med den nye planeten ble til vann og dannet hav, fordamping og ferskvann på land og i sjøer og elver. Takket være vår livgivende Sol. Langsomt tok livet til, for det ble både kjemiske og fysiske forhold som gav grobunn for liv.

Livet i havet og på land tok langsomt til over en ufattelig tidsperiode. Først ved kloning. Og senere også med to-kjønnet forplantning. Det dannet seg flere arter.

Etter hvert utviklet det seg menneskelignende vesener for om lag to-tre millioner år siden. Det er funnet levninger av slike i noen huler 50 km nordvest for Johannesburg i Sør-Afrika. (Homo naledi)

Men det moderne mennesket (mennesketypen) ble utviklet for 200.000 år siden, sier paleontologene. Altså for en femtedels millimeter siden.

Vår egen tidsregning er 2.000 år gammel. På denne skalaen som jeg her har skissert tilsvarer det en prosent av denne femtedels millimeteren. Godt det var prosent og ikke promille, for pass på! I disse dager er det mange som måler promiller. Nå har jeg målt tid i millimeter, mens astronomene måler avstand i lysår.

Jeg håper du får en ettertenksom nyttårsfeiring, og at alle mine reisekammerater her på planeten Tellus vil holde fred med hverandre på vår nye rundreise på nesten en milliard kilometer rundt vår livgivende Sol. Mine beste ønsker til alle troende, godtroende og vantroende.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00