Det var ingen ting som var mer urettferdig som liten enn når du gjorde den samme oppgaven som bror og belønningen dere fikk var ulik. Dessverre opplever voksne kvinner i dag å ikke få lik lønn for likt arbeid.

Lik lønn for likt arbeid har alltid vært en åpenbart rettferdig ting for oss, men selv om lik lønn for likt arbeid lenge har vært lovfestet i Norge er det fortsatt ikke en selvfølge. En gjennomsnittlig lønn for kvinner er i dag lavere enn den for menn, og fra den 24. oktober jobber norske kvinner i teorien gratis ut året. I fjor tjente kvinner 87 prosent av det menn tjente – ikke bare fordi kvinner jobber i yrker med lavere lønn eller jobber mer deltid enn menn, men også på grunn av interne lønnsforskjeller på arbeidsplassene.

HA MENER: Lite har skjedd på ti år.

Det er dessverre i dag mye hemmelighold av de lønnsforskjellene innad i bedriftene. Dette har en svært uheldig effekt på lønnsulikheten vi finner mellom kvinner og menn. Vi har liten mulighet til å rydde opp når disse forskjellene først finner sted, siden den nødvendige informasjonen sjeldent er tilgjengelig. Hvordan kan man arbeide for å fjerne disse ulikhetene når det ikke finnes god nok åpenhet om lønnsforskjellene i bedriftene?

Sosialistisk Ungdom mener at Norge trenger en likelønnslov som kan bidra med åpenhet om disse lønnsforskjellene. På Island har en lov som krever at bedriftene må innføre tiltak mot lønnsforskjellene allerede blitt innført. Lønnsstatistikken må rapporteres inn og tiltakene må settes i gang i bedriftene. Island viser oss at tanken om en likelønnslov ikke er en rar feberfantasi, men noe som reelt er mulig. Det å innføre en lov for likelønn her i Norge vil ikke løse problemet fullstendig, men det vil være et stort skritt i riktig retning. Vi trenger en likelønnslov som sikrer alle lik lønn for likt arbeid.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00