Først litt om partiet Rødt sin visjon. Denne visjon er gitt ut fra en teoretiker som var død mange år før de regimene dere feilaktig kobler mot Rødt. La dette være sagt nok en gang og en gang for alle: Rødt tar selvsagt sterkt avstand fra alle undertrykkende regimer, også dagens. Der er vi hjertens enige hvis dere også mener det.

Vi som er enige i partiet Rødt sin politikk er åpenbart ikke tiltrodd verken å ha lest eller forstått partiets prinsipp-, arbeids- og strategiprogrammer. Det finner jeg underlig og ikke lite provoserende på vegne av alle medlemmene som, i åpenbar motsetning til dere, faktisk har lest disse programmene.

Så langt har dere rettet all kritikk mot det ene siste ordet i vårt program. Er det alt dere er uenige i? Ett eneste ord tatt ut av sin sammenheng? I så fall er dere hjertelig velkomne som medlemmer. Hva tror dere om kapitlene i arbeidsprogrammet til Rødt som heter «Velferd til alle» eller «Et sterkere folkestyre»? Hva er deres holdning til hva Rødt har gjort på Stortinget eller i kommunestyrene der partiet er representert? Jeg velger å tro at dere ikke nevner dette fordi dere enten ikke vet noe om det, eller fordi dette viser det motsatte av påstandene deres. For Rødt er sosialisme uten demokrati overhodet ingen sosialisme.

Dere gjør dere til talspersoner for et kapitalistisk system. Et system som er

- til hinder for å stoppe miljøkrisa ifølge FNs klimarapport

- øker forskjellene innad i stater og globalt, for forskjellene øker

- årsaken til krig og politisk imperialisme fordi det er en kamp om ressursene

- en trussel mot demokratiet da viktige beslutningene blir tatt av ikke folkevalgte.

Så da kan man jo spørre: Hvor er det den egentlige trusselen mot demokrati og individuell frihet er? Jo, trusselen mot demokratiet finner vi i internasjonale handelsavtaler som overstyrer nasjonal selvråderett slik som EØS. Trusselen ligger i store konsern som kjøper seg makt hos politikerne og trusselen ligger i folks tillit til at kapitalismen fører til sosial fordeling og løser miljøkrisa.

Med bakgrunn i dette ser vi at all maktkonsentrasjon, uansett om den er økonomisk eller politisk, fort blir en trussel mot demokratiet. Rødt ønsker derfor at makten skal skyves ut i distriktene og ned i befolkningen. Igjen - det motsatte av hva dere påstår. Det ville være konstruktivt for videre debatt å diskutere noe Rødt faktisk står for, ikke hva vi har lært gjennom historien at vi ikke skal gjøre.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00