Brumunddal har utviklet seg til å bli et penere og trivelig sted etter at jeg med barnevogn møtte Arne Myrdal og hans disipler på tur opp i sentrum i 1992. Absolutt. Næringslivet har endret seg mye. Jeg var i seks år ansatt hos Berger Langmoen AS som personalmedarbeider med Arthurs Buchardts far som min sjef. Vi hadde 750 medarbeidere. Alt er i dag borte. Sorg, og kommunen må kanskje være med å ta noe ansvar for det? Men nye arbeidsplasser er også skapt takket være dyktige gründere. Moelv har kanskje ikke fått samme kosmetiske kommunale støtte til å utvikle sitt sentrum?

Jeg har nå i en årrekke vært HR-rådgiver etc i Statens vegvesen i Hamar. I denne perioden har jeg bidratt med nyrekruttering av et betydelig antall medarbeidere som har fått sin arbeidsplass i Hamar og hvor mange ha valgt å bosette seg i Ringsaker av ulike årsaker. Kanskje mest fordi boligprisene her har vært rimeligere. Er vel tvilsomt om trapp og strand til 200 millioner ved Buchardt-hotellet har trukket så mange nye borgere alene? Vi Sp er godt rustet og vil klart gjøre en dreining fra dagens pengebruk på strand og torg til målrettet satsing på helsesektor, trygg skoleveg, gode og moderne oppvekstvilkår i barnehage og skole og full sysselsetting. Sps verdier er tuftet på åpenhet, sannferdighet, ærlighet, lojalitet og at vi vil behandle andre slik vi selv vil bli behandlet.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00