Han skriver også at «Bane NOR er de første til å erkjenne at alt ikke har gått som man har tenkt på Hamar.» Det er fristende å si velkommen etter. Vi er svært mange som har sett dette for lenge siden. Hovedutfordringen, slik vi ser det, har vært Bane NORS tilsynelatende manglende vilje til å lytte, ikke minst til våre folkevalgte. Deres ønsker om bedre visualiseringer og svar på konkrete spørsmål har ikke blitt imøtekommet.

Dette skrev Lars Eide i HA 8. desember.

Et skremmende eksempel er Fylkesmannens oppfatning, gjengitt i et offentlig referat fra 9. november i år:

«Det ble opplevd at viktige beslutninger var fattet av «personer utenfor rommet» og at JBVs representanter i dette forumet ofte ikke kunne svare på hvilket handlingsrom det er i jernbanefaglige spørsmål eller de tverrfaglige avveiingene som ble gjort for under vegs.» Og videre: «Løsninger som flere ganger ble beskrevet som «umulige» viste seg etter en tid likevel å være «mulige». Slike forhold kan svekke tilliten til tiltakshaver.» Dette er meget klar kritikk fra Fylkesmannen, og ikke ulikt hva andre også har opplevd.

Når Bane NOR for kort tid siden, i løpet av en uke, ikke besvarte HA sine spørsmål, så mener vi det er en arrogant holdning fra en virksomhet som gjennom sitt oppdrag også burde være opptatt av å pleie et godt forhold til publikum. HA sin overskrift «Arrogansen fra Bane NOR» mener vi derfor at avisen har god dekning for.

Det er fortsatt underlig for oss, som har lest de over 2000 sidene som ble lagt frem 1. juni 2016, hvorfor Jernbaneverket (Bane NOR) måtte bruke sitt sterkeste virkemiddel, fraråde. Dokumentene ga ikke et slikt entydig svar. Fraråde, som er det sterkeste virkemidlet de kunne bruke, og som medførte en etterfølgende innsigelse, var ikke noe annet enn konfliktskapende. For mange virket det også nesten som en trussel.

Eide skriver også:

«Vi er ydmyke overfor dette oppdraget, og ønsker å forsikre HAs lesere om at Bane NOR vil bidra til et klima der alle parter kan rette blikket fremover slik at prosessen kommer inn i det gode sporet både innbyggerne og de reisende fortjener.»

Vi ser hva han skriver, men erfaringen så langt er at svært mange er meget skeptisk til Bane NORs vilje til å lytte og følge opp de politiske signaler og føringer som gis. Det er nå opp til Bane NOR å (be)vise at det er en ny holdning hos dem som vil prege arbeidet fremover. Det ville i så fall være svært gledelig.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00