Åpent brev til politikerne i Ringsaker, men høyst gjeldene også for lokalpolitikere i Hamar, Stange, Eidsvoll, Østre Toten, Gjøvik, Lillehammer, Gausdal, Øyer, Ringebu og Sør-Fron.

Fisk betyr ikke så mye for politikere - før den er borte. Akkurat slik vi nå ser med villaks, som har skjedd med torsk og sild i saltvann. Dette har ført til dyre tiltak i ettertid i håp om å redde arten fra utryddelse. Er det bare global oppvarming, eller er det andre menneskeskapte faktorer som faktisk truer livet vi sjelden ser, det under vann? Det som lever i majoriteten av innlandets innbyggeres drikkevannskilde.

Nå står vi overfor det samme utenfor stuedøra vår. Hunderørreten er i fare for å bli borte. Hva tenker du og ditt parti dere kan gjøre for å forhindre at dette blir en realitet? Skal Mjøsaksjonen være bortkastet?

Ta deg tid til å reflekter litt om du vil være med på å stå ansvarlig for at denne nasjonalskatten skal forsvinne? Hvorfor DU vil være ansvarlig, spør du. Som (kommende) medlem av kommunestyret i Ringsaker, som er medeier i en av de største truslene mot hunderørreten vil en være ansvarlig for hvordan trusselen styres og dermed ha innvirkning på hunderørretens fremtid.

Jeg forstår også at det ikke bare er å knipse i fingrene, så løser dette seg. Men det er et sterkt ønske om at Ringsaker som den kommunen med størst strandlinje til Mjøsa tok initiativ til et interkommunalt samarbeid med alle kommuner rundt sjøen vår og kommunene Gausdal, Øyer og Sør-Fron i Gudbrandsdalen for å se om det kunne lages en plan i samråd med kraftprodusent, fylkesmann i Innlandet, fagmiljøer og kraftbransjen. At vi setter alle kluter til for at vi ikke om 50 år kun kan se på den vakre fisken på bilder og de av oss som eventuelt er i live kun har minnene om nasjonalskatten vagt i minne.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00