Kan sentrale aktører i kampen om det nye mjøssykehuset lære noe av Alf Prøysen? Ja, de mest ihuga forkjemperne for et sykehus ved mjøsbrua kan «..få en dag i måra som rein og ubrukt står….og rett opp feila fra i går.»

Her bør faktisk flere følge visdomsordene til Prøysen og sette regionen på et mer bærekraftig sykehusspor. Ikke minst fordi det viser seg at styret i Helse Sør Øst har vedtatt etableringen av sykehuset ved mjøsbrua uten å ha fulgt norsk lov og bygningsforskrifter.

Det var nesten uvirkelig å følge styremøte i Statens Hus i Hamar 31. januar og høre styreleder, Sven Gjedrem, anbefale et vedtak han som tidligere sjef for Norges Bank, måtte ha visst var lovstridig. Like oppsiktsvekkende var hans direkte utsagn: «Hamar ligger til rette for nedleggelse slik jeg leser dokumentet». Det endelige vedtaket var ikke like klart, men bekrefte at sykehuset i Hamar er i faresonen.

Det har vært og er dessverre fortsatt skepsis her i landet til at større byer forfordeles fremfor mindre steder. Men å la slik skepsis dominere den politiske utviklingen vil på langt sikt ha negative følger. I sykehus-debatten i Hedmark skjedde det første feilskjær i så måte da Elverum ble valgt som lokaliseringssted for fylkessykehuset i stedet for Hamar.

Dersom man den gangen hadde tenkt helhetlig og skjønt at lokalisering av store offentlige arbeidsplasser - også i helsesektoren - har betydning for hvor positivt helsevesenet i hele region kan utvikle seg, så hadde Hamar fått fylkessykehuset og nå vært meget godt rustet til å sikre regionen et bærekraftig hoved- eller mjøssykehus.

Et slikt valg ville utvilsomt ha gitt et nytt hovedsykehus den beste personalrekrutteringen og pasientene det beste behandlingstilbudet i dagens situasjon. For det er nemlig ikke slik at bare det vedtas et hovedsykehus utenfor sentrale knutepunkt, så blir det en suksess. Dette vet Helse Sør Øst mer om ved sin siste sykehuslokalisering ved Kalnes i Østfold.

En etablering ved mjøsbrua vil dessuten medføre uante ekstrakostnader for lokal infrastruktur. Hamar er her - noe alle vet - langt bedre rustet enn Moelv. Man skal derfor ikke glemme at de mange høyspesialiserte fagfolk et nytt hovedsykehus trenger, ikke nødvendigvis står i kø for å flytte til et nærmiljø uten en meget god infrastruktur.

De kan rett og slett gjøre andre valg. Skjer det, vil vår helseregion sitte med skjegget i postkassa og oppleve fortsatt pasientflukt til hovedstaden i 2028. Hva da? Ville det likevel vært bedre med et hovedsykehus i det sentrale knutepunkt – Hamar – slik loven tilsier?

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00