De anklager oss for kun å mele vår egen kake. Det er synd. Vår intensjon er ikke å skape konflikt, men å løfte frem et viktig tema som er høyst relevant og aktuelt for den lokale samfunns- og kommuneutviklingen.

Jordvernalliansen har rett i at vi selger boliger, men med det sitter vi også på inngående kunnskap om markedet og hva folk etterspør. Denne kunnskapen mener vi det må være lov å dele gjennom å bidra i debatten. Kampen mellom kommuner om attraktive tilflyttere pågår nå, og gjør man ikke noen grep så risikerer flere kommuner i regionen å miste konkurransekraft og stille i andre rekke når tilflytterne skal velge seg bosted fremover.

Som en av de store boligbyggerne i landet og regionen har vi et godt innblikk i hva boligkjøpere og tilflyttere ønsker seg. Enebolig eller småhus med hage står øverst på listen hos de fleste småbarnsfamilier – såkalte attraktive innbyggere. Vi får daglig henvendelser på nettopp dette, og det understøttes også av statistikk fra Prognosesenteret. Tall fra Prognosesenterets Future Living viser at over 80 prosent av småbarnsfamiliene ønsker seg en enebolig eller småhus neste gang de skal ha bolig. Hele 73 prosent fremhever eneboligen som sitt fremste ønske. I tillegg ønsker de fleste å bo sentralt – noe som også jordvernalliansen peker på. Det kan man ikke lukke øynene for.

Det er sant at bygging av blokker vil føre til en gradvis utflytting fra eneboliger av eldre som ønsker seg noe mindre. Eneboligene vil da kunne fylles opp av blant andre barnefamilier. Dette skjer likevel ikke over natten, men over lang tid – for lang tid. Kampen om tilflytterne er i gang og kan ikke settes på pause. Bygging av blokker er dermed en del av løsningen, men ikke hele. Det må også tilføres andre typer nye boliger for å dekke behovet og etterspørselen, og dermed sikre konkurransekraften til kommunene om attraktive tilflyttere. Vårt poeng er at det må til en variert boligbygging som møter etterspørselen til ulike grupper – også de målgruppene som generelt er mest ettertraktet.

Vi ønsker ikke å bygge ned all matjord, men vi spør om noe jord må vike om kommunene skal klare vekstmålene sine og sikre robust drift og god utvikling også i fremtiden. Over 70 prosent av inntektene til en kommune kan nettopp knyttes opp mot skatteinntekter og innbyggertilskudd. Barnefamilier er generelt en gruppe som fører med seg mye skattekroner. Da er det viktig med et attraktivt og relevant boligtilbud som gjør at disse vil flytte nettopp hit.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00