Erik Hulleberg og Tord Skancke skyter med grov kaliber og er både «skuffede og flaue over hva vår ordfører kan tillate seg å ytre av holdninger i klima og miljøspørsmålet».

Saken gjelder den mest omtalte miljøsaken lokalt det siste året (sammen med utedassen ved Brumundsjøen), «kadaverdammen» i Vangsåsen.

Og en kan jo skjønne at de bruker grovt skyts når de i fullt alvor tror «at det er produsert 115 tonn med miljøavfall ute i naturen».

Hadde de satt seg litt bedre inn i saken kunne de enkelt konstatert at det var noen hundre kilo slakteavfall og kadavre i den etter hvert berømmelige dammen.

De forveksler åpenbart disse kiloene med antall tonn med grus og stein som ble gravd opp i forbindelse med fjerningen.

Det skulle aldri vært kastet slakteavfall fra elg eller påkjørte rådyr i dammen, dette avfallet skulle vært kjørt til destruksjon. Det skulle heller ikke stått et åpent hull i lengre tid, noe som innebar fare for at noen kunne ramlet uti.

Det er det ingen grunn til å unnskylde, og derfor har jeg heller ikke problemer med å vedta boten på 30.000 på vegne av kommunen.

Når slakteavfallet først var tildekket, ville det beste etter min mening vært å la det ligge i ro i stedet for å begynne å grave i det. Men fylkesmannen ville ha det gravd opp, og det har kommunen etterkommet.

Men jeg tror Hulleberg & Skancke med fordel kunne googlet begrepet «organisk materiale». Da ville de sett at dette er «døde planter, dyr og mennesker og avfallsstoffer fra levende dyr og mennesker som er næring for mikroorganismer». Det var ikke olje eller gift i «dammen», det var rester av friske dyr.

For meg er det et paradoks at man kan slippe en beitende kuflokk ved en elvebredd som produserer inntil 1.400 kilo organisk materiale (urin og møkk) pr. ku på en måned, samtidig som man må grave opp igjen noen hundre kilo med tilsvarende materiale. (Som sagt; avfallet skulle ikke vært gravd ned).

For dem som synes 1.400 kilo på en måned høres mye ut, kilden er Norturas tabell.

Som bonde har jeg spredd hundretalls tonn med husdyrgjødsel i året, med krav fra staten at det harves eller pløyes ned rett etter spredning for å hindre forurensing til luft og vassdrag. Husdyrgjødsel er rent organisk materiale, og en framifrå jordforbedrer.

LES OGSÅ: Innlegget fra Hulleberg og Schanke her

Ifølge HA var tapene i Stange alene av elg og rådyr under snøvinteren 2018 hele 35 elger og 350 rådyr. Antakelig kan man gange dette antallet med fire for å få tapet i hele regionen.

Jeg går ut fra at disse bare ble liggende i naturen. Mener Skancke & Hulleberg at det burde vært sanket sammen og sendt til et mottak?

Det er bra at Hamar Ap engasjerer seg i miljøsaker. Men hvorfor bruke miljøengasjementet på en sak som er opp og avgjort?

Hamar kommune har vedtatt et eget klimabudsjett. Så langt har det vært magert med forslag fra Ap-representanter om hvordan målene der kan nås.

Forrige uke fikk vi en alvorlig rapport om mikroplast i Mjøsa, Og vi er i ferd med å plassere sykehusene på en måte som drastisk vil øke transport og bilbruk. Jeg håper å høre fra Skancke og Hulleberg igjen på disse sakene!

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00