Kommentar til BoligPartners utspill i HA 3. november. Jo, BoligPartner. Dette er starten på slutten for Klukhagan som friområde. Området dere beskriver som tett, mørk og ugjennomtrengelig vegetasjon beskriver vi som bruker området som skog.

Dette er et viktig område for helhet og kvalitet i hele skogen. Deler av stinettet går inn i foreslått utbyggingsområde. Viktige stier blir borte og direkte berørt av foreslått utbygging. Den såkalte «ugjennomtrengelig vegetasjonen» er fine gjemmeplasser for rådyr når to- og firbent kommer på stiene.

Også for lommelyktturer i mørket. BoligPartner inviteres til å ta med kikkert en tidlig vårdag og nyte det yrende fuglelivet som er her da.

En «skånsom utbygging» betyr forringelse av de kvaliteter som skogen representerer i dag. En «skånsom utbygging» betyr ødeleggelse av kvalitetene dere så fint skal ivareta. BoligPartner burde snart forstå budskapet i alle innspill som har kommet. Vi har ikke misforstått dere, men vi har forstått konsekvensene. Vi vil ikke ha park, vi vil ha skogen slik den er.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00