EUs jernbanepakke IV vil bety en ny bølge av konkurranseutsetting og privatisering av jernbanedrift i EU. Det blir fri etablering av jernbaneforetak på tvers av landegrenser, og alle drifts- og vedlikeholdsoppgaver skal legges ut på anbud.

Når dagens regjering undertegner anbudskontrakter med åtte–ti års varighet, behøver ikke en ny regjering å videreføre kontraktene når disse utløper.

Hvis Stortinget i løpet av høsten 2018 tar jernbanepakke IV inn i EØS-avtalen, er vi forpliktet til å gi fri adgang til å drive kommersiell persontransport i hele Norge.

LO er sterkt motstander av liberalisering og konkurranseutsetting av persontrafikken. Direktivene og forordningene i jernbanepakken må ses i sammenheng, men grovt sett gjelder endringene tre områder:

Aktørenes ansvar for sikkerhetsstyring skal gjøres tydeligere gjennom videreutvikling av felles sikkerhetsmetoder og -mål. Endringene skal gi bedre sikkerhet i EUs jernbanesystem. Det skal bli mindre rom for å ha nasjonale regler. Det europeiske jernbanebyråets (ERAs) rolle endres fra byrå til myndighet ved at de skal utstede et felles sikkerhetssertifikat for selskaper som ønsker å trafikkere på tvers av landegrensene. En felles portal – kalt «One-stop shop» – skal harmonisere søknadsprosessene og annen kommunikasjon.

ERA skal gi tillatelser til å ta i bruk kjøretøy som skal brukes i grensekryssende trafikk. Aktørene skal ikke lenger måtte søke om tillatelse fra hvert enkelt land de de skal kjøre i. De mest omfattende endringene gjelder tillatelsesprosesser knyttet til kjøretøy, men ERA skal også ha en rolle med å godkjenne kravspesifikasjonene før anskaffelse i prosjekter der delsystemet styring, kontroll og signal (ERTMS) skal bygges ut i infrastrukturen. Portalen «One-stop shop» skal brukes i tillatelsesprosessene for kjøretøy og for godkjenning av kravspesifikasjoner før anskaffelse av ERTMS.

EU ønsker å legge til rette for økt konkurranse, blant annet ved å gjøre det lettere for nye aktører å komme inn på jernbanemarkedet. Markedsåpning og økt konkurranse skal gi bedre kvalitet og flere valgmuligheter. Det skal bli fri adgang til å drive kommersiell persontransport – med visse unntak. Tildeling av kontrakter skal som hovedregel avgjøres gjennom anbudskonkurranser.

I Norge er konkurranseutsetting av persontransport delvis foregrepet gjennom jernbanereformen. For å sikre at aktørene skal møte like konkurransevilkår innebærer fjerde jernbanepakke også strengere krav til uavhengighet for infrastrukturforvalter, noe som i stor grad allerede er ivaretatt gjennom Bane NORs organisering.

Norske myndigheter vil miste beslutningsmyndighet og kontroll med jernbanedriften. LO mener at ønsket om enklere markedsadgang ikke kan gå på bekostning av de etablerte sikkerhetsnivåene på de nasjonale jernbanenettene.

Statens jernbanetilsyn var i 2013 positiv til et direktiv som hever sikkerheten på europeiske jernbaner, men usikker på om forslag til endringer er av et slikt omfang, For eksempel mente de at direktivet mangler harmoniserte sikkerhetsregler og tilsynsmetodikk, til at sikkerheten vil bli bedre.

En årsrapport fra Statens jernbanetilsyn mai 2018 viser at sikkerheten på jernbane, T-bane og trikk i Norge er god, og fremdeles blant de beste i Europa. Norge har gjennom flere år vært et av landene i Europa med færrest drepte og alvorlig skadde per kjørte togkilometer. Nesten alle som omkommer blir påkjørt av tog, T-bane eller trikk. De siste 11 årene har ingen passasjerer omkommet i ulykker med jernbane. SJT fikk innrapportert nesten 20.000 uønskede jernbanehendelser på det nasjonale nettet i 2017, men bare cirka fem prosent av disse er alvorlige hendelser eller ulykker.

Regionrådet for LO Hedmark kan ikke se at Jernbanepakke IV er formålstjenlig for Norge. Norge har god sikkerhet på jernbanen, og vi frykter at full konkurranseutsetting kan føre til dårligere tilbud og dårligere kvalitet for passasjerene.Vi frykter at tilpasning til EUs sikkerhetsmetoder og mål vil føre til svekkelse av sikkerheten i Norge.

Vi støtter tiltak for økt sikkerhet på jernbanen i Europa, men ønsker ikke å svekke de norske passasjerenes sikkerhet.

Jernbaneansattes lønns- og arbeidsvilkår trues med jernbanepakke IV. Regelverket i EU åpner for at medlemslandene kan beskytte arbeidstakerne gjennom å kreve at nye operatører viderefører ansettelsesforholdet til de som mister jobben hos de som taper anbudet, men det er ikke noe pålegg. Vi er redd de ansatte mister sin beskyttelse, spesielt med tanke på den regjeringen vi nå har.

Jernbanepakke IV krever at absolutt alt skal ut på anbud innen 2025, og det vil bli ulovlig å reversere vedtaket om full liberalisering. Ja til råderetten over norsk jernbanesikkerhet. Nei til Jernbanepakke IV.

Klikk for kommentarer
Vi inviterer deg til å dele informasjon, argumenter og synspunkter. Vi ønsker fullt navn, noe som gjøre det mer interessant for andre å lese det du skriver. Vi vil ikke ha trakassering, trusler eller hatske meldinger på våre nettsider. Falske profiler blir utestengt. Vi setter pris på at du holder en saklig og respektfull tone. Husk at mange leser det du skriver. Vennlig hilsen redaksjonen. Les mer om vår moderering ->her
Facebook-kommentarer:

Våre journalister og moderatorer overvåker denne debatten kontinuerlig.

Vi fjerner automatisk kommentarer med obskøne ord, definert av våre moderatorer. Innlegg som rapporteres som misbruk eller spam blir vurdert av Facebooks moderatorer, og skjules automatisk for den som rapporterer.


Dersom du bryter våre debattregler, kan vi gjøre følgende:
  • Slette kommentaren din
  • Utestenge deg

Vi har ikke redaktøransvar for kommentarer som er fjernet fra offentligheten, og som kun er synlige for din private og lukkede vennekrets. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at du som skriver et innlegg vil være personlig ansvarlig for innholdet enten dette fremsettes på våre nettsider eller overfor ditt eget lukkede nettverk med Facebook-venner. Våre journalister og moderatorer vil ikke begrunne verken fjerning av kommentarer eller utestengning av profiler, utover at det skyldes enten brudd på retningslinjene for moderering slik de fremkommer i toppen av alle kommentarfelt, eller avsløring av falske profiler.