Allerede befinner seg «gullhøna i stallen», som materiellansvarlig ved Jernbanemuseet uttrykker det - lokomotivet DI3 602 fra 1954 – i ringstallen ved Espern, sammen med mange andre klenodier.

Når ny trasé for Dovrebanen nå skal utredes nærmere, vil man kunne legge opp til at deler av det nåværende sporområdet ved stasjonen kan romme et nytt jernbanemuseum.

Her er allerede viktige historiske jernbanebygninger fredet, bygg og anlegg som naturlig kan inngå i et nytt, framtidsrettet museum.

Fredningen medfører at et stort område her likevel ikke fritt kan inngå i ny, ønskelig og attraktiv boligsatsing i en frigjort strandsone mellom Espern og Tjuvholmen.

Adkomster til strandsonen fra for eksempel Stangevegen vil på en helt annen måte enn i dag kunne opprettes da museumssporene kan ligge i markplan – jfr. adkomst- og kjørespor ved nåværende museum.

For oss Øst-tilhengere er det særdeles gledelig at det nettopp er vårt prefererte traséalternativ som gjør det mulig å legge en slik attraksjon i byens hjerte, til glede for turister, nye innflyttere og byens innbyggere i alle aldre.

For ytterligere satsing på reiselivet ligger det i kortene at Hamar campingplass - sårt savnet av mange - kan reetableres på det nå båndlagte området på Martodden.

Nødvendige museumsspor til ev. bibeholdt, nåværende jernbanemuseum vil for alle traséalternativer være svært komplisert og kostnadskrevende. Det framgår av tidligere delutredning fra høringsfasen.

Med østre trasé for Dovrebanen, med stasjon ved Vikingskipet (i parentes bemerket også et stort pluss for mulig direkteadkomst med tog til vår arena for store, nasjonale arrangementer) kan nødvendig tilknytning for museumsspor til nytt jernbanemuseum enkelt skje fra syd-øst.

Dovrebanen vil ikke splitte og skjære inn mellom de allerede fredede og museale bygningene slik den ville gjøre med alternativene Vest og Midt.

Kommende helg åpner Jernbanemuseet «stalldørene» ved Espern for et utvidet arrangement.

Jeg oppfordrer alle besøkere her til å prøve å forestille seg hvordan man kunne oppleve Jernbanemuseet i sin helhet lagt til dette miljøet, selvfølgelig også med moderne publikumsbygg og bekvemmeligheter, ev. nyinnredet i eksisterende stasjonsbygninger som for øvrig også kunne huse byens turistkontor.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00