Seniorgruppa i Hamar Arbeiderparti mener at korridor vest med dagens stasjon, er det mest realistiske alternativ for å få dobbeltspor til Hamar i 2024 og til Lillehammer i 2030.

Hamar Arbeiderblad og politiske motstandere har etterlyst hvor Arbeiderpartiet står i jernbanesaken. Et medlemsmøte 2. juni vedtok at partiet ikke skulle ha en favoritt nå, mens et stort mindretall ønsket at partiet allerede nå skal signalisere korridor vest med nåværende stasjon og tunell under Hamar vest som partiets favoritt.

Vi berømmer Hamar Arbeidersamfund med leder Leiv Myrvang som gjennom gode diskusjoner i partiet har løftet saken til medlemsmøtet. Seniorgruppa i Hamar Ap støtter Arbeidersamfundet i sak, men mener den prosessen medlemsmøtet nå har vedtatt, vil gi partiet minst like stor offensiv kraft i jernbanedebatten som å bestemme en favoritt nå.

Vedtaket betyr at partiets medlemmer og tillitsvalgte ikke er bundet av et partistandpunkt, men kan kommunisere sin tro og tvil med velgerne i årets valgkamp. Hamar Ap vil rett over sommeren starte en intern diskusjon om hvilke kriterier Hamar Ap skal prioritere, når partiet skal ta stilling til trasevalg. Når det foreligger tilstrekkelig informasjon fra Jernbaneverkets utredninger, vil partiet konkludere.

I planprogrammet med konsekvensutredning som vedtas av kommunestyret 17. juni, framgår blant annet tre krav bestemt av nasjonale myndigheter, som vil veie tungt i Jernbaneverkets vurderinger. Dette er kravet til funksjonell og framtidsrettet jernbane, lavest mulig investerings- og driftskostnader og effektive stasjonsknutepunkt for bane, vei og byutvikling. I tillegg er det strenge nasjonale føringer for naturreservat, jordvern og bygningsvern.

Korridor midt er i følge Jernbaneverket tatt med til utredning for å unngå lokale omkamper. Alternativet er urealistisk og bør skrelles vekk i en tidlig fase. Valget står derfor mellom korridor øst (stasjon ved Vikingskipet) og vest (nåværende stasjon)

Korridor øst med stasjon ved Vikingskipet, vil få store negative konsekvenser for bydelene, Østbyen, Briskebyen og Disen. Et stort antall hus må rives for å få dobbeltsporet fram og gi plass til en ny stasjon med stort arealbehov. Storsamfunnets interesser vil gå foran den enkelte huseiers, enten valget faller på korridor øst eller vest.

Stasjon ved Vikingskipet og trase over Disen, berører ikke kun enkelte huseiere, men hele bydeler. Sør Østre bydeler må omreguleres fra småhusbebyggelse og boligformål til tettere bebyggelse med høye hus. Dette følger av nasjonal transportstrategi for Intercityutbyggingen og kravene til knutepunktfunksjonalitet.

Derfor har rådmannen i saksframlegget til kommunestyret 17.juni, redegjort for en parallell planprosess i Hamar kommune i forbindelse med forarbeidene til ny kommuneplan. Denne prosessen skal starte samtidig med Jernbaneverkets planprosess. Her vil rådmannen vise med scenarier hvordan alternative traseer vil påvirke arealdisponeringen i berørte områder og behovet for endring av kommunedelplaner.

Kommunestyret har således innflytelse på knutepunktfunksjonen for stasjonen og byutvikling rundt denne gjennom lokale planprosesser. De fleste av de øvrige utredningstemaer er faktabaserte og ivaretatt av relevant fagkompetanse.

Slik vi ser det i dag, peker korridor vest kombinert med en tunnelløsning under Hamar Vest, seg ut som det riktige valg. Vi beholder vår tradisjonsrike og sentrumsnære stasjon og vi unngår trusselen for hundrevis av eiendommer og stor usikkerhet for alle som er bosatt i Sør Østre bydeler.

Det beste med denne løsningen er at den framstår som realistisk og gjennomførbar og at den kan sikre plass i NTP 2018-2027, der det skal bevilges penger til Intercity–utbyggingen og forhåpentlig til Dovrebanen med dobbeltspor til Hamar.

Klikk for kommentarer
Vi inviterer deg til å dele informasjon, argumenter og synspunkter. Vi ønsker fullt navn, noe som gjøre det mer interessant for andre å lese det du skriver. Vi vil ikke ha trakassering, trusler eller hatske meldinger på våre nettsider. Falske profiler blir utestengt. Vi setter pris på at du holder en saklig og respektfull tone. Husk at mange leser det du skriver. Vennlig hilsen redaksjonen. Les mer om vår moderering ->her
Facebook-kommentarer:

Våre journalister og moderatorer overvåker denne debatten kontinuerlig.

Vi fjerner automatisk kommentarer med obskøne ord, definert av våre moderatorer. Innlegg som rapporteres som misbruk eller spam blir vurdert av Facebooks moderatorer, og skjules automatisk for den som rapporterer.


Dersom du bryter våre debattregler, kan vi gjøre følgende:
  • Slette kommentaren din
  • Utestenge deg

Vi har ikke redaktøransvar for kommentarer som er fjernet fra offentligheten, og som kun er synlige for din private og lukkede vennekrets. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at du som skriver et innlegg vil være personlig ansvarlig for innholdet enten dette fremsettes på våre nettsider eller overfor ditt eget lukkede nettverk med Facebook-venner. Våre journalister og moderatorer vil ikke begrunne verken fjerning av kommentarer eller utestengning av profiler, utover at det skyldes enten brudd på retningslinjene for moderering slik de fremkommer i toppen av alle kommentarfelt, eller avsløring av falske profiler.