Men når myndighetene igjen krever bedre utredninger fra Bane NOR, så lurer jeg faktisk på hva etaten bruker skattepengene på? Aldri har konspirasjonstanker vært så nær ved å få fotfeste.

Gjøvik og Lillehammer har tragisk nok gravlagt sine strandsoner for alltid med motorveier, kjøpesentre og jernbanespor. Så fantastisk å være på «riktige sia» med nærheten til Mjøsa. Dette unike og uerstattelige må aldri ofres for kjøreledninger, betongvegger, jernbanesviller, sikkerhetsgjerder og kulvert. Aldri!

Faktum er at Bane NOR, med sitt meget smale mandat (å legge jernbanespor), tillater seg å omdefinere en hel by og en strandsone i en kommune med over 30.000 innbyggere. Én, liten etat, av hundrevis av statlige etater, krever retten til for alltid å endre Hamars uttrykk og påstår å vite «hva byen trenger».

Den vil gjenfylle Hamarbukta tilsvarende 12 fotballbaner. Den vil bygge høyhus. Den vil utslette Koigen, skateparken, småbåthavna, stupetårnet og Skibladnerbrygga. Bygge en monstergrøft som må krysses med asfalterte bruer. Barn på fem år vil kanskje ikke få bruke strandsonen før ved fylte 15. Om det noen gang skjer? Hvem vet om prosjektet går etter planen? Kanskje blir det bropilarer over stranda likevel, bare Vest blir banket igjennom?

Med alle faktorer som skaper et velfungerende bysamfunn, ikke minst den økte livskvaliteten nærhet til naturen gir, så er det altså tidligere Jernbaneverket som skal få beslaglegge Hamars mest attraktive område. Snart kommer førerløse busser og taxier. Hvem vet hvilke transportmidler menneskeheten finner opp? Om 25 år er det kanskje kun godstrafikk på jernbanen? Konteinere trenger ikke de 30 sparte sekundene i Vest. Ei heller utsikten.

Lokalpolitikerne har skjønt det. Så hvorfor nekter Bane NOR å lytte? Hvorfor tviholde på den dyreste og teknisk mest kompliserte traseen? Hvorfor ikke si «flott at lokale myndigheter er enige. Vi bidrar med en optimalisert løsning til fellesskapets beste»? Det er snakk om å flytte stasjonen noen usle, hundre meter. En bagatell i det store perspektivet. Jeg har tusen spørsmål, men nøyer meg med ett: Hvorfor ble ikke Øst bedre utredet da konsekvensutredningen fastslo at Øst var desidert best? Vi 53,4 prosent som vil bevare strandsonen fatter faktisk ikke hva dere holder på med, Bane NOR. Er det rart konspirasjoner får fotfeste?

Takk til Knut Faldbakken, som satte ord på konflikten folk føler. Og til Riksantikvaren, som vanvittig nok er det eneste som har stått ved flertallet i den uforståelige ordkrigen. Bruk stemmeretten!

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00