Jeg sier det samme som Odd Werner Hansen. Jeg tilgir ikke overgriperne. Jeg ble mishandlet og seksuelt misbrukt i ni år, og jeg brøt tausheten i 1967.

Vi hører daglig om nye seksuelle overgrep, og hvor både lærere, trenere og barnehageansatte er blitt tiltalt. Det mest tragiske vi har lest og hørt om i den senere tid er den såkalte Tysfjordsaken der 11 barn ble utsatt for seksuelle overgrep i et lukket samfunn. Det er i VG opplyst at det kan dreie seg om ytterligere 47 barn og unge i Tysfjord, som har vært utsatt for slike overgrep i løpet av de siste 30 årene i Det Læstadianske miljøet. Heldigvis har flere av ofrene stått fram og fortalt sine historier. Tidligere sametingsrepresentant Anders Urheim stått fram og fortalt sin historie etter 25 år i taushet, og fortalt om hvordan han ble seksuelt misbrukt av en mann i bygda.

Jeg er overbevist om at svært mange tidligere skolehjemsbarn kan berette om seksuelle overgrep over det ganske land i de mange skolehjem (Spesialskoler) som ble lagt ned i 1992. Jeg tror de lever i taushet i vårt samfunn. Tausheten skyldes foreldrene eller nære pårørende som ikke våger at deres barn, som etter hvert er blitt voksne, skal stå fram. Det å tie ofrene i hjel kan bidra til personlige problemer, ikke minst psykiske.

Å pålegge overgrepsofrene til å tilgi overgriperen er et nytt overgrep. utsattmann.no består av om lag 20 menn som alle har vært utsatt for seksuelle overgrep. De ønsker å hjelpe andre gutter og menn som har opplevd det samme. Det er ikke vanskelig å slutte seg til dette, jeg synes ikke en skal tilgi overgriperen, og glemme det hele.

Vi må plassere skyldfølelsen der den hører hjemme, og det er hos overgriperen. Den utsatte må aldri finne seg i å bære skyldfølelsen. Det vil bare føre til psykiske vansker og et dårligere liv. Nei, vi skylder overgriperen til å ta eget ansvar for sine overgrep, og skylden for det som har skjedd. Det som er viktig for oss nå er å hjelpe og støtte de som har vært utsatt for slike overgrep, enten det er i Tysfjord, Gran, Gjøvik, Hamar eller hvor i landet det har skjedd.

Nå må det ryddes opp i slike overgrepssaker, uansett hvor i landet det har skjedd. Og husk: Vi skal ikke tilgi overgriperen! Jeg berømmer de som er så modige, og som har stått fram og fortalt sine historier. Overgrep er ofte forbundet med skam og tabu. Derfor er det veldig viktig at det ikke ties i hjel!

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00