Disen Hagebys Vel er sterkt imot østlig trase. Mangel på fakta om alternativene vest-og midt, har hittil gjort det vanskelig å ta stilling til trasévalg. Siden Jernbaneverket innstiller på en lang tunnel fra Hamarbukta til Jesnes, mener vi som Briskebyen Velforening at vestlig trase er å foretrekke. En slik løsning styrker de etablerte bomiljøene i vestlige bydeler og gir mange nye muligheter for bolig- og næringsutvikling. Tunnelen er en stor seier og meget viktig for hele Hamar.

Hamar har ca. 12 km strandlinje fra innerst i Åkersvika, rundt Tjuvholmen og til Jesnes. På vestlig trase står det igjen kun ca. 500 meter med strandsone som kan bli direkte berørt av ny togtrasé. Dette arealet har heldigvis ingen etablerte bomiljøer som kan gå tapt. Fyllingen på åttemetersplanet, parkeringsplassen, småbåthavna og Skibladnerbrygga kan enkelt erstattes med noe bedre.

På østlig og midtre trase derimot vil verdifulle boligområder, samt natur og kulturlandskap, gå tapt for alltid. Vi har stor forståelse for bekymringen i Briskebyen og Østbyen for midttraseens konsekvenser. Store og gode boligområder med mange verneverdige hus vil gå tapt. Disen Hagebys Vel synes det er viktig for Hamar å bevare mest mulig sentrumsnære boligstrøk.

Jernbaneverkets traséløsninger over Hamarbukta vil fortsatt kunne optimaliseres, og ennå er ikke avbøtende tiltak konkretisert. Ulempene med en kulvert er litt mindre mjøsutsikt fra nedre del av sentrum og noen flere meter å gå/sykle til en ny ytre strandlinje. Disen Hagebys Vel synes dette er små ofre vurdert opp mot tap av verdifulle boligområder og uerstattelige natur – og kulturlandskaper.

Kulvertløsningen kan skape nye urbane kvaliteter med en helt ny strandsone på utsiden. Forbindelsen fra Tjuvholmen til Koigen vil bli styrket og kan bli en perle av en mjøsfront. På innsiden av kulverten kan vi få vannattraksjoner som en spennende fjordarm eller en liten koselig innsjø liggende i en utvidet Strandgatepark.

En kaffekopp eller et bedre måltid på en av uteserveringene i Strandgata kan da oppleves enda mer idyllisk enn i dag. Opplevelsesbasert næring vil ha gode vekstmuligheter og næringen vil få nødvendig drahjelp året rundt fra en sentrumsnær jernbanestasjon. Den ytre delen av sentrum med nye Tjuvholmen og ny strandsone har potensial til å bli en attraksjon på høyde med stupetårnet! På gode sommerdager kan det blir rivierafornemmelser.

Disen Hagebys Vel ser det som rimelig å kreve at staten finansierer opparbeidelsen av et nytt flott landskap rundt en bearbeidet kulvert som et nødvendig avbøtende tiltak.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00