Krav om arbeidskraft uten formell kompetanse vil være et ikke eksisterende fenomen. Dette kommer av at markedet og industrien vil utvikle seg i en retning som vil være desto mer automatisert enn i dag. En konsekvens av den kolossale teknologiske utviklingen og globaliseringen, som gjør det mulig å erstate menneskelig arbeidskraft med roboter. Ettersom roboter er langt mer produktive og langt billigere å vedlikeholde enn menneskelig arbeidskraft.

Dette betyr ikke at fagbevegelsen og interesseorganisasjoner skal legge ned våpnene i kampen om retten til fast arbeid til alle. Det endrer heller ikke viktigheten av å være sysselsatt. Heller betyr det at vi må ta inn over oss realiteten, at vi lever i en annen virkelighetssituasjon enn for bare noen år siden.

Likevel må staten ta ansvar for å ivareta hver enkelts velvære og vårt samfunns utvikling. Ved innføring av et system som beskattet borgerlønn kan vi likevel kunne stimulere middelklassen sin økonomi, derigjennom både middelklassen sin kjøpekraft og markedet i en positiv retning, i en verden med mangel på arbeidsplasser.

Utfordringen vil komme med den økende passiviseringen av massene og økende klasseforskjell mellom arbeidere og ikke arbeidere. På dette stadiet, som vil komme uavhenging av innføringen av borgerlønn eller ikke, vil fagforeningene, sammen med interesseorganisasjoner, være en avgjørende støttespiller til den regjeringen som er da for å kunne ivareta sysselsetting av massene. Det burde være en regjerings fremste oppgave å handle for innbyggernes velvære.

For å kunne understreker alvoret i denne utviklingen, kuttet det kinesiske selskapet Foxcon 60.000 stillinger i favør av automatiserte roboter mai i år. Også her til lands har markedet begynt å vise økende tegn til å favorisere roboter fremfor menneskelig arbeidskraft.

Kaffebryggeriet Joh Johannson planlegger og legge ned sin eksisterende fabrikk og flytte inn i et nytt og moderne bygg. De nye fabrikklokalene vill være enda mer automatisert, noe som vill bety betydelig kutt i stillinger.

For at vi fortsatt skal kunne ha muligheten til å leve menigsfulle liv i velferd, er det viktig at vi møter fremtiden med langsiktig og rasjonell tenkning. Borgerlønn vil kunne bidra til og holde økonomien stabil, statlige prosjekter og satsninger vil spille en enda viktigere rolle for å møte denne virkeligheten. Det vil være avgjørende å ruste opp NAV og satse enda sterkere på utdanning og kompetansebygging, for å kunne imøtekomme denne virkeligheten.

Les også
NYHET Startet 1. mai-feiringen med frokost i Moelv.
Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00