Invitasjonsteksten lyder:

«Hvis Mjøsa var Middelhavet, kunne Hamar vært Gaza! Da ville ingen komme inn i Hamar uten okkupantens tillatelse, og innbyggerne ville ikke kunne reise ut. Byen vår ville fungere som et fengsel for mer enn 1,8 millioner mennesker. Folk ville vanskelig kunne skaffe seg jobb og inntekt, fordi grensene også ville vært stengt for råvarer og handel.»

Hvis Mjøsa var Stillehavet, kunne Hamar vært Hong Kong. Hvis palestinerne hadde akseptert Israel som en jødisk stat, kunne palestinerne hatt sin egen stat for lenge siden.

Hvis ikke Hamas-regimet hadde vært en trussel mot Egypt, ville ikke Egypt holdt grensestasjonen i Rafah helt stengt. Siden Hamas-regimet også er en trussel mot det palestinske selvstyret på Vestbredden og mot Israel, har Israel en lovlig sjøblokade og vare- og reiserestriksjoner for sine grenseoverganger.

I juli 2017 alene fikk 7.971 palestinere fra Gaza dra gjennom israelske grensestasjoner, viser den siste oversikten fra OCHA. I juli 2017 ble 10.889 lastebil-lass levert inn til Gaza. Leveransene for bensin, naturgass, diesel og brennstoff for kraftstasjon var på rekordhøyt nivå. Stengte grenser?

OCHA forteller at den humanitære andelen av importerte varer til Gaza var 5,2 prosent. Krise?

Det er mer fake news i invitasjonen: «Vannet ville vært så forurenset at det ikke kunne drikkes. Vår viktigste ernæringskilde ville vært fisk, som vi ville blitt tvunget til å fiske i et vann sterkt forurenset av kloakk. Fiskere ville blitt beskutt daglig. Vi ville hatt strøm bare noen timer pr. døgn. Ingen ville kunne bade i Mjøsa.»

Søk på Gaza beach, så finner du en mengde bilder fra i sommer av palestinere som bader i Middelhavet.

Hvis all skyld for situasjonen på Gaza-stripen ikke ble lagt på Israel, ville mange tatt arrangørene i Hamar mer seriøst. De nevner ikke at redusert strømtilgjengelighet på Gaza-stripen skyldes at Fatah-regimet i Ramallah har sluttet å betale for strømmen.

Hvis ingen fiskere i Gaza hadde vært involvert i forsøk på å smugle våpen inn til de islamistiske terrororganisasjonene Hamas og Islamsk Jihad ville arbeidsforholdene deres vært langt mer trygge.

Israel opprettholder en effektiv sjøblokade av Gaza, og det er for å hindre at de islamistiske terrorgruppene der fritt kan innføre våpen. FNs Palmer-komité fant at Israels sjøblokade er lovlig etter folkeretten.

Hvis Mjøsa var Middelhavet og Hamar var Gaza, ville nok innbyggerne i Hamar vært sjeleglade for at israelerne hindret en islamistisk, totalitær organisasjon som Hamas å få våpen. Hamas har vært og er det største hovedhinderet for å realisere den norske drømmen om en tostatsløsning. Hvorfor deltar da en biskop i Den norske kirke, Fagforbundet og Fellesorganisasjonen i en politisk kamp for å gi dem fri tilgang til våpen?

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00