I Hedmark har vi for tiden rekordstore bestander av store rovdyr. Bestandene av jerv, bjørn og ulv ligger over Stortingets fastsatte nivåer for vårt fylke og Rovviltnemndene har derfor i lojalitet til Stortingets vedtatte politikk, fattet vedtak om jakt for å regulere bestandene ned mot de vedtatte bestandsmålene.

Så opplever vi sentralarrogansen igjen. I dag ble lisensjakten på jerv stoppet innenfor ulvesona og på vestsiden i Grue av Klima og miljødepartementet. Dette skjer til tross for at bestanden av jerv er tre ganger høyere enn bestandsmålet i Hedmark! 15 ynglinger er registrert, bestandsmålet er fem ynglinger. Departementet valgte nok en gang å overstyre Roviltnemnda, som de også gjorde med lisensjakten på bjørn tidligere i høst.

Skal ulvesona bli rovdyrreservat? Stortinget har sagt det motsatte, men Klima og Miljødepartementet styrer oss dit. Departementet velger å legge lista langt høyere enn Stortinget har fastsatt og de utnytter ikke handlingsrommet i lovverket som er der når det tilsier jakt.

Vi i NJFF Hedmark er opptatt av at folk skal ha respekt for demokratiet, lover og regler. Dette skal være en gjensidig tillit mellom oss jegere og den utøvende forvaltning. Vi jegere skal registrere spor og bidra til bestandsregistrering. Da bestandene er over de fastsatte nivåene som Stortinget har satt, skal man regulere bestandene ned til det vedtatte nivået.

Når Stortingets vedtak ikke respekteres av Regjeringen selv, hvordan skal folk få tillit til systemet? Grensen er nådd i reservatet for overkjøring nå – vi krever at ansvarlige politikere ser på håndteringen av rovdyrforvaltningen og viser respekt for folkeviljen.


Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00