Skal norsk jernbanedrift styres av EU? Svaret på det er enkelt og greit nei. Spørsmålet ble stilt av Ludvig Bjerke-Narud, Styremedlem i Hedmark Nei til EU, i HA lørdag 20. oktober, i et svarinnlegg til meg.

Bjerke-Narud frykter at EUs mye diskuterte fjerde jernbanepakke vil svekke sikkerheten på norske jernbaner, da han har større tillit til Norsk Jernbanetilsyn enn til EUs byrå på området ERA. Heldigvis kan vi betrygge Bjerke-Narud med at frykten hans er uberettiget, i det minste om vi skal tro på nettopp Norsk Jernbanetilsyn.

Jernbanetilsynet har nemlig presisert at de vil sitte med de samme virkemidlene og oppdrag de i dag har. Tilsynets direktør Erik Reiersøl-Johnsen understeker at pakken ikke vil ha noen innvirkning på sikkerheten på norsk jernbane.

Det Jernbanetilsynets direktør er mer bekymret for, er hva som vil skje dersom Norge ikke innfører pakken. Reiersøl-Johnsen advarer mot konsekvensen av å bli stående utenfor, da det vil gjøre det mye vanskeligere å drive jernbane her til lands. Alt gods som krysser grenser må da lastes om på grensen, eller over på bil, båt eller fly, og passasjerer må bytte tog. Det er tidkrevende og dyrt.

Vi i Europabevegelsen er i likhet med Bjerke-Narud og Nei til EU opptatt av at sikkerheten på norske jernbaner skal være så god som overhode mulig. Vi stoler på Norsk Jernbanetilsyn når de forsikrer oss om at den oppgaven fremdeles vil være i trygge hender. I likhet med Jernbanetilsynet mener vi at samarbeid lønner seg, også når det gjelder tog og jernbane.

Leder Europabevegelsen Hedmark

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00