Innlegget til Olav Engeland i HA 27. mai med underforstått tvil om de folkevalgte i styringsverket kan være intelligente mennesker som tillater rallyløp og annen unødvendig bruk av forbrenningsmotorer nå som man mener at klimaendringene er menneskeskapt, dekker en oppfatning som han ikke er alene om.

Det er nærliggende å reflektere på om de som styrer har fordeler økonomisk eller på annen måte som tar fra dem handlekraft. Slikt kan tolkes som en form for korrupsjon.

Ulike regjeringer har hatt den samme måten å håndtere motorsporten på. I HA 15.desember 2006 kunne vi lese et helsides oppslag om hvor flott det er av Stoltenberg at han har vært pådriver for å få rally-VM til Norge og å tilby seg å åpne det, med stort bilde av ham sammen med rally-toppen David Richards.

Motorsport og rally-VM er et gigantisk ressursforbruk og er en betydelig bidragsyter til forurensing av vårt klima. At Stoltenberg ivret kraftig for at Norge skulle gjennomføre et slikt arrangement var sterkt i strid med intensjonene som han og regjeringen ga uttrykk for når det gjelder å beskytte miljøet på jorda. Det ble stadig pekt på at Norge skulle være et foregangsland i miljøarbeidet, men når det kom til handlinger så ble miljøutfordringene ofte skjøvet under teppet.

Om det i første omgang kan være vanskelig å forby motorsport på land, sjø og i luften, vil det være et tydelig signal om all form for offentlig støtte, økonomisk og verbalt til slike foretak opphørte.

Når landets politikere ikke vil se de langsiktige konsekvensene av unødvendig forurensning og gjøre noe med det, så er det på tide å velge nye politikere som vil foreta annen styring.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00