Arbeiderpartiet, Venstre og Miljøpartiet De Grønne har publisert sin politiske avtale for den kommende perioden i Løten. SV er fornøyd med at mange av kravene er tatt med videre fra våre forhandlinger med MDG og Venstre.

Det vi derimot stiller oss svært spørrende til er hvorfor partiene ikke har nevnt ansvar for flyktningedugnaden med et ord i sin avtale. I disse dager står Europa overfor en ekstraordinær situasjon. Millioner av mennesker er på flukt, kapasiteten er sprengt i næromådene og Norge tar i disse dager imot flyktningene, i likhet med andre land i Europa. For å bosette, integrere og sysselsette flyktningene raskt er alle kommuner nødt til å bli med på dugnaden. Dette inkluderer også Løten.

I vår avtale med SV, SP, MDG, V, H og Frp fikk vi gjennomslag for at «Løten skal ta sin andel av flyktninger fra Syria. Dette forutsetter at kommunen kan integrere flyktningene på en god måte- bolig, språkopplæring, skole, sysselsettingstiltak og selvstendighet».

Av alle kravene i vår avtale har Venstre og Miljøpartiet valgt ikke å ta med det aller viktigste; nemlig å vise solidaritet og barmhjertighet med mennesker på flukt fra krig, terror og forhold i Syria som noen knapt kan tenke seg. I en tid hvor verdens mest sårbare banker på døra må vi alle bidra.

Det er mye positivt i den politiske avtalen mellom Arbeiderpartiet, Venstre og Miljøpartiet, men har de midt mellom kravene om «årlig ryddedag» og «å sette av arealer til blomstereng» glemt verdens største krise og menneskene som er rammet av den?

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00