Det er lite nytt fra regjeringen. Selv når de legger fram ny politikk. Som da Erna Solberg under Arendalsuka la fram regjeringas distriktspolitiske ambisjoner. Det var tamt og tomt, fantasiløst og passivt. De som ikke bor i kystkommuner – særlig på Vestlandet – har lite å se fram til under dagens regjering.

En gang var det menneskene som var det sentrale i distriktspolitikken. Bygge landet dreide seg om å skaffe veier, strøm og vann til alle, arbeid til alle og gode velferdstjenester til alle. Matproduksjon var helt sentralt, både i sysselsettingen, verdiskapningen og i grunnlaget for bosettingen. Men slike tanker virker fjernt for dagens regjering.

Hvordan kan det ha seg at seks år i regjering tilsynelatende ikke gir en eneste ny idé hos regjeringen? Ta for eksempel bredbånd. Arbeiderpartiet går inn for at høyhastighets fiber til alle må være det neste store infrastrukturprosjektet i byggingen av Norge. Slik strøm, vann og vei til alle har vært helt avgjørende i fortid og nåtid, vil høyhastighets fiber være avgjørende i framtida. Alternativet er nye digitale klasseskiller, nye barrierer mellom de som kan gjøre bruk av digitaliseringen og de som ikke kan, nye forskjeller mellom by og bygd – mer ulikhet.

Begge fylkene i Innlandet har vært ledet av Ap og Sp sammen de siste årene. Og begge steder har det foregått en storstilt utbygging av høyhastighets bredbånd. Fylkeskommunene og kommunene går sammen med frivillige entusiaster for dugnadsfiber – men staten bidrar med svært lite.

Hvorfor nevner ikke regjeringen annen matproduksjon enn sjømat når de lanserer framtidas muligheter for distriktene? Hvorfor deler de ikke vår regions ambisjoner om større verdiskapning knyttet til reiseliv og turisme? Hvorfor pekes det ikke på de sterke industrimiljøene som vi har i Innlandet som vekstmuligheter? Hvorfor ikke skape framtidas jobber knyttet til de sterke innovasjonsmiljøene innenfor helse? Eller spill- og filmmiljøene? Og hvorfor kan ikke regjeringen erkjenne at stadig mer markedstenkning, privatisering og rasjonalisering i velferden vil slå ekstra negativt ut i distriktene der avstandene er større og befolkningsgrunnlaget mindre enn i de store byene?

Ved valget i år bør velgerne stemme på partier og kandidater som er en tydelig motvekt til regjeringen. Din lokale ordfører kan de neste årene være ditt fremste forsvarsverk mot de mest negative utslagene av regjeringens politikk.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00