Fylkesrådets innstilling om videregående skole i Hedmark ble bekjentgjort 10. mars. Beklager, Aasa Gjestvang, men det er to store feil ved den. Som lærer i en av skolene dine er jeg dypt bekymret, for ikke å si sprettsint.

1. Hvordan kan hun si at «vi skal levere like god kvalitet, men til færre elever og med mindre penger», og i samme åndedrag at «tilbudsstrukturen vedtas for hvert skoleår»? Er det mulig? Holde like god kvalitet når fagtilbudet bestemmes år for år? Skal se den skolen som klarer det, med nedadgående elevantall og i et tynt befolket fylke. Det er jo det samme som å avlyse all strategisk kompetansebygging. Det er ikke mulig å hevde noe sånt med mindre en har tømt ordet «kvalitet» for mening. Det burde heller ikke være mulig at fylkets øverste skoleleder med viten og vilje innstiller på å drive skole på en sånn måte. Skole er samfunnsbærer og kan ikke drives uforutsigbart og tilfeldig. Den skal gi de beste utviklingsmuligheter for alle unge i fylket, og den skal bidra til å styrke Hedmark – er du ikke enig?

2. 5,5 millioner skal tas fra tilbudet Finn din vei og fra spesialundervisningen. Dette går utover de svakeste i skole/utdanning. Hvilke andre alternative arenaer har fylkeskommunen å tilby for ungdom som sliter? Måtte fylkestinget i sin behandling av saken få til noe bedre enn dette. Måtte både Sp og Ap ta inn over seg at deres politiske prioriteringer i skolepolitikken i Hedmark avgjør om klasseskiller i skolen får forsterke seg - eller ikke. Alle slags elever skal ha opplæringstilbud av god kvalitet. Andre hensyn er underordnet.

lærer og Venstrepolitiker

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00