De nyeste tallene for befolkningsutvikling i kommunene, som viste at Ringsaker i 2017 og 2018 har hatt god vekst, avfødte som ventet en lovprisningstale i HA ved ordfører og rådmann.

I perioden 2007-2017 vokste folketallet i Ringsaker med 2.228 personer. I samme tidsrom ble det skapt 482 nye jobber i kommunen. Dette er pene tall til Innlandet å være. At veksten har hatt en pris, må det ikke herske tvil om.

Dette skrev ordføreren og rådmannen 3. september.

I perioden 2007 til 2017 er det bygd ned 1682 dekar matjord i Ringsaker. Kommunen er dermed blant topp fem i Norge på nedbyggingsrankingen. Regnestykket blir slik: I Ringsaker har hver ny innbygger kostet 0,8 dekar matjord. Tilsvarende tall for Hamar, Gjøvik og Lillehammer er 0,1 dekar.

Les også: Vekst og utvikling? Eller brød og sirkus?

Ordfører og rådmann legger vekt på utviklingen i næringslivet, særlig innen handel med plasskrevende varer. Næringsutviklingen i Ringsaker har i sannhet vært plasskrevende: Om vi regner sysselsettingsvekst mot matjordbeslag, har hver ny arbeidsplass altså kostet 3,5 dekar matjord. Tilsvarende tall for Hamar er 0,5 dekar, for Lillehammer 0,3 dekar og for Gjøvik 0,5 dekar.

Les også: Stusslig å bli gammel i Ringsaker.

Samtidig som det bygges boliger og handelsparker på matjord, bygges fjellområdene ned i høgt tempo med nye høgstandard fritidsboliger. Ringsaker har nå det femte største bebygd areal i landet – større enn kommuner som Stavanger og Kristiansand. Hva Ringsakers vekst innebærer i økt strømforbruk og økte klimagassutslipp, gir ikke kommunens for lengst utdaterte energi- og klimaplan svar på. Vi kan bare gjette. De klimagassutslippene som Ringsaker tillater seg, må andre mennesker bøte for, andre steder i verden.

Det en må ønske seg og håpe på, er at Ringsakers politikere ikke fokuserer på vekst alene, men også på natur, miljø og klima. En liten begynnelse kunne være å sette i gang en revisjon av kommunens energi- og klimaplan.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00