Et spørsmål som kom opp på Jernbaneforum Rørosbanen – Solørbanen på møte 27. november var: «Hvor skal østerdøler bytte tog?» Argument mot Elverum var at da måtte flere fra Østerdalen bytte tog for å komme til Hamar.

Vi vet at det er mange som daglig reiser både Hamar – Elverum, Elverum - Rena og Hamar – Rena på grunn av arbeid eller skolegang, men mange velger privatbil eller buss på grunn av få avganger for toget. Videre er det mange som reiser på strekningen Rena – Oslo, men siden de ikke bruker tog, kommer det heller ikke frem i NSBs sine statistikker. Derfor er det naturlig at det for NSB sin del er flere som reiser med tog Hamar – Lillehammer enn Hamar – Rena.

Kan løsningen være Rena som stoppunkt for InterCity? Her er det også en stor militærleir, høgskoleavdeling og mye annen virksomhet. Hvis Intercity-tog kjøres fra Hamar til Lillehammer, er det om lag 60 km og to stopp, Brumunddal og Moelv.

Det samme blir det til Rena, om lag 60 km og to stopp, Løten og Elverum. Dette vil innebære at Lillehammer og Rena vil vendepunkt for fremtidig InterCity. Dette er også et godt argument for rask elektrifisering av Rørosbanen og således burde få stor støtte fra blant andre Jernbaneforum Rørosbanen – Solørbanen.

Vi håper Jernbanedirektoratet kan se på denne ideen som en mulig løsning.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00